ATLAS I EUROFOND PREDALI PLANOVE ISPLATE AKCIONARA

Predlozi će prvo kod revizora

Nesaglasni akcionari Atlas Mont i Eurofonda potražuju 9,2 miliona eura. Društva za upravljanje ispoštovala rješenje KHOV
68 pregleda 1 komentar(a)
Zoran Đikanović, Foto: Vesko Belojević
Zoran Đikanović, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 09.02.2019. 12:34h

Društva  Atlas Mont i Euroinvest, koja upravljaju istoimenim zatvorenim investicionim fondovima ispoštovali su rješenje Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) i napravili planove izmirenja obaveza nesaglasnim akcionarima koji potražuju ukupno 9,2 miliona eura.

Atlas Mont duguje 3,4 miliona eura i tu obavezu, u zakonskim rokovima, nije isplatio za 137 nesaglasnih akcionara do kraja 2015. godine. 

Euroinvest duguje 5,8 miliona eura i ta obaveza nije isplaćena za 161 nesaglasnog akcionara do polovine januara ove godine.

 KHOV, kako je „Vijestima“ saopšteno iz ove institucije, treba da izabere međunarodno priznatu revizorsku kuću koja će u roku od 30 dana ispitati usaglašenost poslovanja društva za upravljanje i fondova sa zakonskom regulativom, kao i da ispita predloženi plan izmirenja obaveza.

„Dio troškova angažovanja revizora platiće KHOV, a dio društva za upravljanje“, potvrdio je „Vijestima“ predsjednik KHOV-a Zoran Đikanović.   

Iz Eurofonda nijesu bili raspoloženi da govore o planu izmirenja obaveza koji su dostavili KHOV-u. Ranije su iz tog fonda, prilikom rasprave u KHOV-u, nagovijestili mogućnost da najveći dio potraživanja nesaglasnim akcionarima isplate u akcijama iz porfelja, srazmjerno učešću akcionara u ZIF Eurofondu.  

Direktorica DZU Atlas Mont Mirjana Damjanović kazala je “Vijestima” da su plan izmirenja obaveza prema nesaglasnim akcionarima dostavili KHOV-u u predviđenom roku.

“Mišljenja smo da dokument još nije javan, s obzirom na to  da je sljedeći korak da plan dostavimo revizoru koga će izabrati Komisija za hartije od vrijednosti. Zato je moguće da plan pretrpi određene izmjene, u skladu sa nalazom i mišljenjem revizora. Nakon toga, plan će biti dostavljen nesaglasnim akcionarima da se izjasne. Naravno, svi ovi koraci su u skladu sa rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti od 25. maja 2016”, navela je Damjanovićeva.