NASTAVAK LOŠE PRIVATIZACIONE PRAKSE

Kabinet Vujovića: Donošenje odluka daleko od očiju javnosti asocira na korupciju

"Ako ovome dodamo da je plaža Buljarica zaštićena 1968. godine kao predio posebnih prirodnih odlika i da kao takva predstavlja zaštićeno prirodno dobro iz čl. 6 Zakona o životnoj sredini Crne Gore onda definitivno ne vidim osnova za određivanje bilo kog stepena tajnost"
3 komentar(a)
Buljarica, Foto: Vuk Lajović
Buljarica, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 06.07.2016. 10:25h

Neobjavljivanje tenderske dokumentacije za valorizaciju lokaliteta „Buljarica“, sa izvještajima o radu tenderske komisije i procjeni vrijednosti obuhvaćenih nepokretnosti, kao i informacijama o prevodu prava raspolaganja na nepokretnostima sa opštine Budva i opštine Bar na Vladu Crne Gore predstavlja nastavak loše i neprimjerene privatizacione prakse u Crnoj Gori, saopšteno je iz Kabineta potpredsjednika Vlade Crne Gore, Milorada Vujovića.

"Određivanje stepena tajnosti nad dokumentima koji se odnose na prodaju i davanje u zakup lokaliteta Buljarica i u kojima je sadržana argumentacija ove odluke ne može biti opasna za ekonomske interese Crne Gore. Ovakvim postupanjem Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte krše se odredbe Zakona o državnoj imovini kojim se raspolaganje imovinskim pravima na stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini vrši bez znanja javnosti i ovom postupku neosnovano određuje stepen tajnosti", navodi se u daljem saopštenju.

Iz Kabineta navoda da donošenje odluka od opštedruštvenog interesa, "daleko od očiju javnosti, po pravilu asocira na korupcionaške tezge, sa nerijetko anonimnim kupcima", iza kojih stoje domaći tajkuni ili politička elita.

"Štetne posljedice po ekonomsku politiku Crne Gore, shodno odredbama Zakona o tajnosti podataka, ne mogu nastupiti u konkretnom slučaju jer su predmet prodaje i zakupa nepokretnosti na kojima su kao suvlasnici sa Državom Crnom Gorom upisana fižička lica i na kojima su upisane brojne zabilježbe zbog vođenja upravnih ili sudskih sporova, kao i hipoteke i koncesije. Javni interes nad lokalitetom Buljarica, shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, određen je time jer se nalazi u zahvatu Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Buljarica I i Nacta Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Buljarica I", navodi se u saoptšenju.

Oni su ukazali i na to, da je važećim Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro u okviru kategorije spomenici prirode, Buljarica prepoznata kao pjeskovito - šljunkovita plaža sa zaleđem i površinom od 4 ha.

Dok u javnom poziv stoji da predmet prodaje obuhvata nepokretnosti ukupne površine od 4.898.216 m2.

"Ako ovome dodamo da je plaža Buljarica zaštićena 1968. godine kao predio posebnih prirodnih odlika i da kao takva predstavlja zaštićeno prirodno dobro iz čl. 6 Zakona o životnoj sredini Crne Gore onda definitivno ne vidim osnova za određivanje bilo kog stepena tajnosti. Eventualna odluka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte da ukine rješenje kojim je dokumentaciju o valorizaciji lokaliteta „Buljarica“ označio stepen tajnosti „povjerljivo“ otklonila bi sve nedoumice oko ovog privatizacionog poduhvata. Još uvijek nijesmo dobili zvanične odgovore od predstavnika opštine Budva i opštine Bar o tome kako je izvršen prenos prava raspolaganja na nepokretnostima obuhvaćenih javnim pozivom sa ovih opština na Vladu Crne Gore. Možda je ovakav odnos dobar pokazatelj kako se državnom imovinom raspolaže bez znanja građana i njihovih predstavnika u lokalnim parlamentima", navodi se u saopštenju Kabineta potpredsjednika Vujovića.

Preporučujemo za Vas