SJEDNICA SAVJETA ZA KONKURENTNOST

Marković: Cilj rast BDP-a iznad konzervativnih prognoza

Marković je kazao da ne dovodi u pitanje projekcije Ministarstva finansija koje uključuju sve aspekte i rizike, ali da projektovane vrijednosti privrednog rasta nijesu i ne mogu biti cilj Vlade
497 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta, Foto: Gov.me/V.Tomović
Sa sjednice Savjeta, Foto: Gov.me/V.Tomović

Projektovane vrijednosti privrednog rasta nijesu i ne mogu biti cilj Vlade, kazao je premijer Duško Marković i poručio da će od svakog nadležnog resora tražiti daleko više brojke.

Savjet za konkurentnost je na sjednici, kojim je predsjedavao Marković, razmotrio i usvojio Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi Crne Gore za ovu godinu i Nacrt Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019-2021.godina koji je na javnoj raspravi do 31. decembra.

Kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, u okviru diskusije istaknuto je da konzervativni pristup Ministarstva finansija u projekciji privrednog rasta uključuje sve rizike i deficite u javnim finansijama, ali da je cilj Vlade daleko viši privredni rast od projektovanog kao što je bio slučaj i u protekle dvije godine.

Marković je kazao da ne dovodi u pitanje projekcije Ministarstva finansija koje uključuju sve aspekte i rizike, ali da projektovane vrijednosti privrednog rasta nijesu i ne mogu biti cilj Vlade.

„Mi smo tu da te rizike eliminišemo i da otvorimo prostor za nastavak visokog rasta. Od svakog nadležnog resora tražiću daleko više brojke. To će biti naša agenda u sledećoj godini“, poručio je Marković.

U ključnim dokumentima Crne Gore u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom (EU) i dokumentima za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje, navedeno je, između ostalog, da je u protekloj godini u predviđenim rokovima i sa planiranim budžetima implementirano 19 od 20 prioritetnih reformskih mjera.

Navodi se da je Crna Gora ostvarila u prva dva kvartala odličan ekonomski rezultat privrednog rasta.

„Dostupni indikatori za treći kvartal pokazuju da se trend ekonomskog rasta nastavlja“, piše u Izvještaju za proteklu godinu.

U dokumentu su nabrojane privredne aktivnosti koje su rezultirale odličnim performansama i navedena činjenica da je usljed povećane tražnje za radnom snagom i kao rezultat podsticaja za samozapošljavanje i Vladine aktivne politike zapošljavanja značajno povećana stopa zaposlenosti.

Nacrt Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019-2021.godina, sadrži prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje i procjene ekonomskog rasta za predstojeće godine i to: 2,8 odsto u narednoj godini, 2,3 u 2020. i 2,4 odsto u 2021. godini.

Savjet za konkurentnost je razmotrio Informaciju o pozicioniranju Crne Gore u Izvještaju o lakoći poslovanja Svjetske banke – „Doing Business” 2019, Analizu pada ranga po indikatorima u okviru Izvještaja o lakoći poslovanja – „Doing Business” 2019 i Inicijativu Advokatske kancelarije Jovović, Mugoša i Vuković za izmjenu zakonodavstva u oblasti registracije privrednih subjekata i vođenja javnih registara u privredi.

"Sva ministarstva, uprave za nekretnine, carina, za inspekcijske poslove, Fond PIO i Poreska uprava zadužene su, a Notarskoj komori je preporučeno da tokom naredne godine, sa posebnom pažnjom pristupe implementaciji reformi ranije prepoznatih Akcionim planom za unapređenje poslovnog ambijenta", navodi se u saopštenju Vlade.

Ministarstvo finansija je, dodaje se, zaduženo da u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore preduzme aktivnosti na unapređenju procesa izvještavanja i prikupljanja podataka za Izvještaj o lakoći poslovanja „Doing Business“, kroz komunikaciju sa kontributorima.

Savjet za konkurentnost je razmotrio tekstove pripremljenih zakona o lokalnim komunalnim taksama i o administrativnim taksam, kao i Kratku informaciju o statusu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Kako je saopšteno, u diskusiji je istaknuto da i Vlada i privreda dijele pristup da značajne razlike među crnogorskim opštinama u politikama taksi destimulišu mali i srednji biznis.

Istaknuto je i da nove prihode ne treba zasnivati na taksama već ih moraju generisati razvoj i stvaranje nove vrijednosti.

Savjet za konkurentnostSa sjednice Savjeta

Ministarstvo finansija zaduženo je da preduzme dalje aktivnosti u cilju utvrđivanja zakona.

Savjet se upoznao sa Izveštajem o parafiskalitetima na lokalnom nivou-opština Budva, Bijelo Polje i Danilovgrad, koji je izradila Unija poslodavaca Crne Gore uz podršku Međunarodne organizacije rada.

Navodi se da su razmotreni Komentari i sugestije Unije poslodavaca Crne Gore na Nacrt zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga koji se tiču tehničkih rješenja online fiskalizacije žiralnih računa i gotovinskog prometa, kao i vođenja registara poreskih kasa.

"Savjet je preporučio Ministarstvu finansija da predloge uzme u razmatranje u postupku pripreme Nacrta zakona", rekli su iz Vlade.

Savjet je, prema njihovim riječima, razmatrajući zaključke sa prethodne dvije sjednice, konstatovao da u izradi pojedinih zakonskih rješenja nijesu bili uključeni predstavnici privrede.

"Ministarstva su zadužena da kvartalno izvještavaju Savjet za konkurentnost o uključivanju i konsultovanju predstavnika privrede prilikom izrade zakonâ koji imaju uticaj na poslovni ambijent", precizira se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas