XIV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE

Jednoglasno usvojena odluka o osnivanju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema

Odbor EPCG obavljaće ulogu osnivača u svim zavisnim društvima koje Elektroprivreda osnuje
1 komentar(a)
Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore, Foto: Svetlana Mandić
Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 23.06.2016. 12:43h

Na ponovljenoj XIV vanrednoj Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore, kojoj su prisustvovali akcionari koji imaju 98,7 odsto akcijskog kapitala, jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, koji će kao zavisno društvo sa ograničenom odgovornošću početi da funkcioniše od 1.jula ove godine.

Početni kapital novog društva, kako je utvrdio revizor zaključno sa 31.decembrom prošle godine, je 8,5 miliona novčanog i 269 miliona nenovčanog uloga. Revizor će naknadno obaviti ponovnu procjenu imovine kako bi utvrdio da li je došlo do promjene u odnosu na 23.jun, kada je donesena odluka o formiranju Elektrodistributivnog sistema. Odvajanje sistema u zavisno društvo uslovilo je brisanje distributivne djelatnosti iz Statuta EPCG.

Odbor EPCG obavljaće ulogu osnivača u svim zavisnim društvima koje Elektroprivreda osnuje.

Preporučujemo za Vas