Panamac povukao tužbu protiv Eurofonda

Panamska kompanija, kako je potvrđeno “Vijestima”, postigla je sporazum o vansudskom poravnanju prema kojem su se Euroinvest i Eurofond obavezali da u roku od pet godina isplate umanjeno, uz ugovoreni diskont, potraživanje Monte Developmenta
65 pregleda 7 komentar(a)
Veselin Barović, Foto: Luka Zeković
Veselin Barović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 24.05.2016. 18:45h

Panamska kompanija Monte Development, koju kontroliše investitor Mihajl Brim , povukla je tužbeni zahtjev podnijet Privrednom sudu protiv Zatvorenog investicionog fonda Eurofond i društva Euroinvest, koje njim upravlja, jer mu kao nesaglasnom akcionaru, u roku od godinu, nije isplaćeno 2,22 miliona eura za akcije koje posjeduje u tom fondu.

Panamska kompanija, kako je potvrđeno “Vijestima”, postigla je sporazum o vansudskom poravnanju prema kojem su se Euroinvest i Eurofond obavezali da u roku od pet godina isplate umanjeno, uz ugovoreni diskont, potraživanje Monte Developmenta. Dogovor o tome ovjeren je kod notara.

Eurofond ima više od 15.000 akcionara. Fondom godinama gazduju ljudi iz Crne Gore i BiH povezani sa biznismenom Veselinom Barovićem. DZU Euroinvest je tek nedavno isplatio oko 850.000 eura ili 13,2 odsto duga prema 161 nesaglasnom akcionaru koji su još krajem 2014. na skupštini akcionara, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, tražili isplatu vlasničkog uloga.

Tužbenim zahtjevom Monte Development je tražio od prvotuženog i drugotuženog da solidarno isplate 2,22 miliona eura tužiocu, sa pripadajućim kamatama i troškovima postupka, a od suda da odredi privremenu mjeru radi obezbjeđenja isplate ovog potraživanja, kao i da zabrani prodaju vrijedne nekretnine Dražin vrt, u mjestu Orahovac kod Kotora. Ta nekretnina, u međuvremenu, je prodata.

Ovaj akcionar je bio nezadovaljan što mu nije, u zakonskom roku do 16. januara ove godine, isplaćeno potraživanje imajući u vidu da je Eurofond krajem 2015. i početkom 2016. prodao veoma likvidne akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Jugopetrola, za iznos veći od sedam miliona eura.

Panamska kompanija je sa 5,69 odsto akcija jedan od pojedinačno najvećih akcionara ZIF Eurofonda.

Nesaglasni vlasnici akcija ZIF Eurofonda, njih oko 15 odsto, tražili su u decembru 2014. godine, da im za izlazak iz fonda bude isplaćeno oko 14 centi po akciji, koliko je iznosio tromjesečni prosjek neto vrijednost jedne akcije. Za sve njih to bi ukupno iznosilo oko 5,8 miliona eura.

Sudija Privrednog suda Faruk Mušović je prekinuo parnicu koju je pokrenula grupa nesaglasnih akcionara, do konačne odluke Ustavnog suda, za koju je ocijenio da je “prethodno pravno pitanje”. Akcionari su na to rješenje najavili žalbu Apelacionom sudu.

Naredno ročište u Privrednom sudu je trebalo da bude održano 26. maja, ali je otkazano do konačne odluke Ustavnog suda.

Šotra: Neće imati prioritet u isplati

Direktor DZU Euroinvest Boiša Šotra potvrdio je „Vijestima“ da je postignut dogovor o poravnanju sa Monte Developmentom, koji je povukao tužbu. Na pitanje „Vijesti“ da li će ovaj akcionar imati povlašćen položaj u odnosu na ostale nesaglasne akcionare, Šotra je odgovorio da neće.

„Nijesu date nikakve garancije, niti će imati prioritet u isplati u odnosu na ostale nesaglasne akcionare“, objasnio je Šotra .

On je kazao da će svim nesaglasnim akcionarima ZIF Eurofonda biti isplaćena tržišna cijena njihovog vlasničkog uloga, a da će o svim daljim aktivnostima sačekati prvo odluku Ustavnog suda pred kojim “osporavaju osnov i visinu potraživanja tužilaca” i traže ocjenu ustavnosti i zakonitosti sporne odredbe Zakona o investicionim fondovima.

Bonus video: