U DRŽAVNOJ KASI PROŠLE GODINE FALILO 290 MILIONA

Deficit budžeta preko osam odsto BDP-a

Ukupni izdaci budžeta u 2015. godini bili su su 2,16 milijardi eura što je 60,1 odsto procijenjenog BDP-a
2 komentar(a)
CBCG, Foto: Zoran Đurić
CBCG, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 05.05.2016. 18:41h

Državna kasa prošle godine je imala deficit od 291,3 miliona eura, što je 184,1 milion više nego 2014, navela je Centralna banka u prošlogodišnjem izvještaju o radu u koji “Vijesti” imaju uvid.

Vrhovna monetarna institucija se pozvala na preliminarne podatke Ministarstva finansija.

“Iako je u 2015. godini nastavljeno sa primjenom mjera fiskalnog prilagođavanja, fiskalni deficit je bio viši u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 8,1 odsto BDP-a”, naveli su iz CBCG.

Prošlogodišnji budžetski deficit značajno je iznad limita od tri odsto koji je definisan Mastrihtskim kriterijumima. Crna Gora te kriterijume probija i kada je u pitanju javni dug.

Zakonom o budžetu za 2015. godinu budžetski deficit je bio projektova na oko 235,8 miliona eura.

“Ukupni primici budžeta sa državnim fondovima u 2015. godini bili su su 2,17 milijardi ili 60,3 odsto BDP-a, od čega se na izvorne prihode odnosilo 61,2 odsto (1,33 milijarde eura). U odnosu na plan, izvorni prihodi su bili niži 0,2 odsto, a u odnosu na 2014. godinu manji su dva odsto” naveli su iz CBCG.

Ukupni izdaci budžeta u 2015. godini bili su su 2,16 milijardi eura što je 60,1 odsto procijenjenog BDP-a.

“Konsolidovani izdaci budžeta iznosili su 1,62 milijarde eura što čini 45 odsto BDP-a i zabilježili su rast od 10,8 odsto u odnosu na 2014. godinu, dok su u odnosu na planirane bili viši 3,4 odsto. U odnosu na prethodnu godinu svi tekući budžetski izdaci su smanjeni, osim rashoda za ostala lična primanja, usluge, kamate i subvencije,” kazali su iz CBCG.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su povećani u odnosu na 2014. godinu 37,5 odsto, a transferi za socijalnu zaštitu su smanjeni jedan odsto ili 5,1 milion eura.

Kapitalni budžet iznosio je 228 miliona eura ili 6,3 odsto BDP-a i on je u odnosu na plan niži 19,9 odsto, a u odnosu na 2014. godinu kapitalni budžet bio je viši za 160,3 miliona eura ili 236,7 odsto.

Budžetski deficit u 2014. godini iznosio je 103,02 miliona eura, dok je planirani bio 66 miliona. On je povećan zbog vanrednih troškova od 30, 73 miliona od čega se 15,26 miliona odnosilo na plaćena garancije, a 15,47 miliona na otplatu sudskih rješenja.

Konačni podaci o ostvarenju prošlogodišnjih budžetskih prihoda i rashoda biće sadržani u Predlogu zakona o završnog računa budžeta za tu godinu koji Vlada tek treba da usvoji.

Preporučujemo za Vas