Akcionari Duvanskog: Provjeriti one koji su izazvali stečaj

Problematično je što je imovina prodata iako je bilo najavljeno da će biti podnijet plan reorganizacije tog preduzeća, koji bi vodio programiranom stečaju
70 pregleda 4 komentar(a)
Žarko Knežević, Foto: Luka Zeković
Žarko Knežević, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 26.04.2016. 12:46h

Udruženje za zaštitu interesa manjinskih akcionara Duvanskog kombinata saopštilo je u obraćanju specijalnom tužiocu Milivoju Katniću “da iskreno vjeruju da će optužnim predlogom obuhvatiti sva lica koja su učestvovala u kriminalnim radnjama prilikom izazivanja lažnog stečaja u DKP-u, bez obzira na njihov društveni status, državnu ili neku drugu funkciju i time dokazati da niko nije iznad zakona”.

Kompanija Zetagradnja je 2010. godine kupila za 13,2 miliona eura imovinu DKP-a u stečaju. Stečajni upravnik bivšeg DKP Veselin Raičević i nekadašnji direktor Zetagradnje Miloš Stojanović uhapšeni su početkom aprila u istrazi Specijalnog tužilaštva o kupoprodaji nešto više od 13 miliona vrijedne imovine DKP-a u stečaju. Problematično je što je imovina prodata iako je bilo najavljeno da će biti podnijet plan reorganizacije tog preduzeća, koji bi vodio programiranom stečaju. Prema Zakon o insolventnosti privrednih društava imovina preduzeća u stečaju se ne može prodati ako je najavljen plan reorganizacije.

“Prema našem mišljenju, zasnovanom na nespornom činjeničnom stanju i materijalnim dokazima, plan lažnog stečaja sačinjen je u dogovoru između Vlade, Glavnog grada i Zetagradnje, dok su ostali učesnici bili puki izvršioci, što ih ne može osloboditi krivično-pravne odgovornosti”, saopštio je u pismu direktor Udruženja Žarko Knežević.

Na takav zaključak, kako je naveo Knežević, dodatno ih uvjerava ponašanje zaštitnika imovinsko-pravnih interesa koji se protivio njihovoj tužbi da Privredni sud utvrdi ništavost kupoprodajnog ugovora.

“Na žalost, ovaj sud u dva navrata odbija našu tužbu, sa razloga koji s pravnog aspekta ne zaslužuju komentar. Ipak, vjerujemo da će Apelacioni sud, i to što prije, usvojiti našu žalbu, tako što će utvrditi ništavost kupoprodajnog ugovora između DKP u stečaju i Zetagradnje. Ovo tim prije što činjenično stanje, uopšte, nije sporno, a materijalno-pravne norme koje se primjenjuju na podlozi utvrđenog činjeničnog stanja su prinudnog karaktera i toliko jasne da ih i neko ko nije vičan pravu može s lakoćom razumjeti”, napomenuo je Knežević.

On smatra da je veoma upitno kako je vlasnik Novog duvanskog kombinata, firma iz UAE, mogla preuzeti upravljanje DKP-om, a da u njega nije uložio ni cent?

“Ništa manje nije zagonetno po kom osnovu je Zetagradnja ustupila imovinu DKP-a na korišćenje simuliranom kupcu, kad ona nije niti će postati vlasnik nepokretnosti na način koji su zamislili projektanti i izvođači lažnog stečaja”, dodao je Knežević.

Zetagradnja uzimala od DKP-a a neće od novog vlasnika

Knežević je u pismu ocijenio da je ”indikativna velika darežljivost Zetagradnje prema tzv. novom vlasniku - da od njega neće tražiti nikakvu naknadu za korišćenje navodno njenih objekata za period od 15 mjeseci, ali je za isti taj period inkasirala 1,47 miliona od DKP-a u stečaju zbog kašnjenja u primopredaji predmetnih nepokretnosti”.

“Ovaj fenomen može se jedino razumno objasniti što se Zetagradnja počela trijezniti tek nakon saznanja, da se protiv nje, kao pravnog lica, vodi istraga od strane tužilaštva. Ova činjenica nedvosmisleno ukazuje da Zetagradnja nije imala bilo kakvu štetu zbog kašnjenja u oslobađanju predmetnih nepokretnosti, kako je to formulisano Aneksom 2 osnovnog Ugovora o kupoprodaji. Po našem mišljenju bilo bi korisno da se u fazi istražnog postupka pribave izjave saslušanih lica pred Anketnim odborom Skupštine CG, pošto niko od njih ne spori činjenice na osnovu kojih je navedeni postupak i pokrenut”, zaključio je Knežević.