DAMJANOVIĆ O POSTUPKU KHOV

Država ne štiti male akcionare

Na pitanje šta očekuje od razgovora sa ministrom finansija i predsjednikom KHOV-a i da li će predstavnici nesaglasnih akcionara ZIF Atlas Mont i ZIF Eurofond, koji imaju vrijedna dospjela potraživanja, biti u prilici da govore danas pred Odborom, Damjanović je odgovorio da će u odnosu na predviđenu raspravu i poslovničku proceduru, na sjednici učestvovati predstavnici KHOV za koju je Odbor nadležan
2 komentar(a)
Aleksandar Damjanović, Foto: Savo Prelević
Aleksandar Damjanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.03.2016. 18:37h

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović ocijenio je za “Vijesti” da je evidentno da nisu dale rezultat mjere koje je do sada preduzela Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV), uključujući i saslušanje predstavnika društava (DZU) koji upravljaju sa dva investiciona fonda, pa je i to dodatni razlog za današnju raspravu pred ovim odborom.

To je Damjanović kazao odgovarajući na pitanje da komentariše višemjesečno nepoštovanje DZU Atlas Mont i DZU Euroinvest koji ignorišu odredbe Zakona o investicionim fondovima i neisplaćuju ukupno 9,2 miliona eura nesaglasnim akcionarima, i da li misli da je zbog nepoštovanja Zakona, KHOV već trebalo da preduzme neke odlučnije mjere prema ova dva društva.

Poslanici bi na Odboru trebalo da razgovaraju sa ministrom finansija Radojem Žugićem i predsjednikom KHOV-a Zoranom Đikanovićem o dosadašnjem sprovođenju Zakona o investicionim fondovima.

"Evidentan je problem koji dugo traje, a tiče se onemogućavanja ostvarivanja prava manjinskih akcionara ova dva fonda koja proizilaze iz Zakona o investicionim fondovima. Zato sam i sazvao sjednicu Odbora kako bi se kroz sagledavanje primjene Zakona ustanovili razlozi ovih, ali i drugih problema koji dugo traju na tržištu i dodatno urušavaju ionako slabo povjerenje koje dugo oslikava crnogorsko tržište kapitala”, dodao je Damjanović.

On je napomenuo da je završena i javna rasprava o nacrtu izmjena Zakona o kome će biti riječi, pa će danas biti prilika da se poslanici i javnost obavijeste o namjeri predlagača tih novih rješenja.

Na pitanje šta očekuje od razgovora sa ministrom finansija i predsjednikom KHOV-a i da li će predstavnici nesaglasnih akcionara ZIF Atlas Mont i ZIF Eurofond, koji imaju vrijedna dospjela potraživanja, biti u prilici da govore danas pred Odborom, Damjanović je odgovorio da će u odnosu na predviđenu raspravu i poslovničku proceduru, na sjednici učestvovati predstavnici KHOV za koju je Odbor nadležan.

“Predstavnici društava za upravljanje i manjinskih akcionara nisu ovoga puta pozvani jer su de fakto stranke u sporu, koji, ako se ovako, nastavi može rezultirati dugotrajnim sudskim procesom i uključivanjem drugih nadležnih organa što će imati dodatne posljedice i jasno će pokazati da sistem efikasno ne štiti prava manjinskih akcionara”, zaključio je Damjanović.

Primjena novog modela obračuna naknada za upravljanje dovela je do značajnog smanjenja provizija društvima za upravljanje investicionim fondovima tj. njihovim gazdama, u periodu nakon usvajanja Zakona o investicionim fondovima krajem 2011. godine. To se kao pozitivan efekat, između ostalog, ističe u Analizi primjene Zakona o investicionim fondovima koju je KHOV dostavio skupštinskom Odboru.