SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

Privatizovaće Castello Montenegro

“Odlukom je definisano da 278,24 hiljade akcija u vlasništvu Castello Montenegro, izuzev kamionsko-carinskog terminala, što čini 86,8 odsto kapitala, bude privatizovano putem tenderske prodaje”
189 pregleda 0 komentar(a)
Savjet za privatizaciju, Foto: Gov.me
Savjet za privatizaciju, Foto: Gov.me
11.02.2019. 05:20h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte odlučio je danas da oko 87 odsto kapitala društva Castello Montenegro AD Pljevlja bude privatizovano putem tendera.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Savjet je, postupajući po Zaključku Vlade, donio Odluku o utvrđivanju metoda i pokretanju postupka privatizacije tog preduzeća.

“Odlukom je definisano da 278,24 hiljade akcija u vlasništvu Castello Montenegro, izuzev kamionsko-carinskog terminala, što čini 86,8 odsto kapitala, bude privatizovano putem tenderske prodaje”, kaže se u saopštenju.

Savjet je, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Milo Đukanović, prihvatio zahtjev Investiciono-razvojnog fonda i donio Odluku da 9,7 odstoakcijskog kapitala u društvu Izgradnja AD - Kotor ponudi za prodaju na berzi.

Navodi se da je, na predlog Radne grupe za pripremu mišljenja, u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima, Savjet prihvatio predloge mišljenja za HTP Albatros- Ulcinj, Crnagoraput AD - Podgorica, Eko Meduza d.o.o. - Bijelo Polje , Jadran AD - Perast i Titex AD - Podgorica.

Savjet je, u skladu sa Zakonom o privatizaciju privrede, utvrdio Izvještaj o radu tog tijela, sa Izvještajem o sprovođenju plana privatizacije za period od 1.7 - 31.12.2015. godine.

Kao ključne aktivnosti istaknuti su prodaja 56,5 odsto akcijskog kapitala u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević", prodaja i izdavanje u zakup dijela lokaliteta fabrike "Gornji Ibar" Rožaje i Izvještaj o rezultatima javnog tendera za prodaju 100 odsto akcijskog kapitala u Društvu Novi duvanski kombinat, ili dokapitalizacija bez kupovine akcija.

U ustom periodu Savjet je, na predlog Radne grupe za pripremu mišljenja, u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima, dao tri mišljenja o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine, i to za Jadranski sajam AD - Budva, Prehrana d.o.o - Pljevlja i CMC AD - Podgorica.

Kako je saopšteno, posebne aktivnosti Savjeta bile su usmjerene na kontrolu zaključenih ugovora, pa je u izvještajnom periodu razmatrano šest izvještaja o kontroli i imenovana su dva kontrolora, a radilo se i na pripremi tendera za AD Marinu Bar, Montecargo i HTP Ulcinjsku rivijeru.

“Transparentan rad Savjeta konstatovan je i u predmetnom izvještaju, tako je odgovoreno na 42 zahtjeva po osnovu slobodnog pristupa informacijama, dostavljena dokumentacija Skupštini Crne Gore i poslanicima”, kaže se u saopštenju.

Redovno je, kako se navodi, ažuriran web sajt Savjeta, i aktivno se komuniciralo sa medijima kroz forme saopštenja, izjava, intervjua i najava.

“Poseban dio izvještaja odnosio se na finansijske efekte od privatizacije, pa je u ovom periodu ukupna kupoprodajna cijena ostvarena u iznosu od 400 hiljada eura, dok je iznos ugovorenih investicija bio 55,36 hiljada eura. U izvještajnom periodu nije bilo prihoda države od berzanske i aukcijske prodaje”, navodi se u saopštenju.