SAVJET CENTRALNE BANKE ODLUČIO

Za Atlas dokapitalizacija, IBM u stečaj

Uz izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja, privremeni upravnici su dostavili i plan aktivnosti koji sadrži predloge za rješavanje stanja u Atlas banci i IBM banci
8428 pregleda 22 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 04.01.2019. 14:38h

Savjet Centralne banke (CBCG) je odlučio da oduzme dozvolu za rad Invest banci Montenegro (IBM) i pokrene stečaj , dok je za Atlas banku predložena dokapitalizacija, saopšteno je iz CBCG. Dvije banke su u vlasništvu biznismena Duška Kneževića.

Savjet CBCG održao je 3. i 4. januara 2019. godine 38. sjednicu na kojoj je razmatrao izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja Atlas banke i IBM banke u kojima je CBCG uvela privremene uprave 7. decembra 2018. godine.

Uz izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja, privremeni upravnici su dostavili i plan aktivnosti koji sadrži predloge za rješavanje stanja u Atlas banci i IBM banci.

"Sagledavajući stanje u Atlas banci, te uzimajući u obzir rizični profil ove banke nakon utvrđenih iznosa gubitaka i pripremljenog bilansa stanja banke, privremeni upravnik je utvrdio da bi dalji nastavak poslovanja banke bio moguć uz njenu dokapitalizaciju i predložio da se sprovede postupak dokapitalizacije u skladu sa članom 126a Zakona o bankama. Privremeni upravnik IBM je utvrdio da je finansijsko stanje ove banke negativno, da je koeficijent solventnosti banke pao ispod jedne četvrtine propisanog nivoa i da su obaveze ove banke veće od njene imovine, pa je predložio oduzimanje dozvole za rad" navodi se u saopštenju CBCG

Kako se dodaje, u skladu sa navedenim, Savjet je danas u skladu sa odredbama člana 129 stav 1 tač. 7 i 9 Zakona o bankama, donio rješenje o oduzimanju dozvole za rad IBM banci i rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad ovom bankom u skladu sa odredbama člana 2 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka.

Iz Fonda za zaštitu depozita (FZD) je daans saopšteno da je fond dužan da najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, stavi deponentima na raspolaganje sredstva u visini obračunatog garantovanog depozita.

"O tačnom datumu početka isplate i banci preko koje će se izvšiti isplata garantovanih depozita, fond će putem medija naknadno obavijestiti deponente".

Pravo na isplatu garantovanog depozita imaju deponenti čiji su depoziti položeni kod banke nad kojom je otvoren stečajni postupak.

Iz FZD-a je objašnjeno da deponet ili lice ovlašćeno za raspolaganje garantovanim depozitom u IBM banci u stečaju, dolazi u banku koja je određena za isplatu, preuzima generisani nalog za isplatu garantovanog depozita – obračun garantovanog depozita i potpisuje da je isti primio.

Rok za ostvarenje prava na isplatu garantovanog depozita je 10 (deset) godine od nastupanja zaštićenog slučaja, odnosno najkasnije do 04.01.2029. godine.

Fond obračunava i vrši isplatu garantovanog depozita do iznosa od 50.000 eura po deponentu, bez obzira na broj i visinu depozita koje deponent posjeduje kod banke.

Preporučujemo za Vas