POGORŠANJA U OBLASTIMA KORUPCIJE

Unija poslodavaca: Evidentiran napredak u dvije oblasti

"Rezultati su pokazali da je tri od pet barijera zabilježilo negativne trendove, a dvije određene pozitivne", saopštio je Mulešković
56 pregleda 7 komentar(a)
Unija poslodavaca, Foto: Unija poslodavaca
Unija poslodavaca, Foto: Unija poslodavaca
Ažurirano: 02.02.2016. 19:58h

U Crnoj Gori je u prošloj godini zabilježen napredak u pristupu finansijskim sredstvima i usklađivanju tržišta rada i sistema obrazovanja, dok su pogoršanja zabilježena u oblastima korupcije, sive ekonomije i regulatornog okvira, pokazala je anketa Unije poslodavaca (UPCG).

UPCG je danas predstavila rezultate online istraživanja o stanju poslovnog ambijenta i promjenama u prošloj u odnosu na 2014.

Projekt menadžer UPCG, Mirza Mulešković, kazao je da je ta poslovna asocijacija, uz pomoć Međunarodne organizacije rada (MOR), u 2014. godini napravila izvještaj o povoljnom poslovnom ambijentu za stvaranje održivih preduzeća, koji je identifikovao glavne probleme sa kojima se susreću privrednici u Crnoj Gori.

"Nakon toga smo kreirali strateški dokument, Pet ubica biznisa, gdje je preoznato pet glavnih barijera sa kojima se susreću privrednici. To su neadekvatan regulatorni okvir, težak pristup finansijskim sredstvima, postojanje korupcije i sive ekonomije i nesklad između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada", rekao je Mulešković na konferenciji za novinare.

UPCG je, kako je objasnio, da bi pratila promjene i uvidjela da li se nešto poboljšalo ili pogoršalo u prošloj godini, pokrenula online anketu gdje su privrednici mogli da ocjenjuju stanje privrede.

"Rezultati su pokazali da je tri od pet barijera zabilježilo negativne trendove, a dvije određene pozitivne", saopštio je Mulešković.

Kada je u pitanju neadekvatan regulatorni okvir, on je naveo da je većina privrednika, njih 35 odsto, ocijenilo da je stanje isto.

"Oko 45 odsto privrednika je navelo da je stanje regulatornog okvira u prošloj u odnosu na 2014. godinu pogoršano. Privrednici, njih 11 odsto, rekli su da je situacija znatno lošija u odnosu na 2014", kazao je Mulešković.

On je dodao da je 20 odsto preduzeća prepoznalo određene pozitivne pomake u regulatornom okviru.

Kada je u pitanju otežan pristup finansijama, Mulešković je rekao da su privrednici u prošloj godini ocijenili da je ta oblast zabilježila napredak.

On je saopštio da je 32 odsto privrednika prepoznalo poboljšanje, dok je njih 27 odsto reklo da je došlo do pogoršanja stanja.

"Kada je u pitanju siva ekonomija, tu je stanje za najveći broj privrednika, njih 56 odsto, ostalo isto. Oko 31 odsto privrednika smatra da je stanje pogoršano u odnosu na 2014. godinu", rekao je Mulešković.

Kada je u pitanju korupcija, 31 odsto privrednika je naveo da je stanje lošije. Od toga je 11 odsto reklo da je stanje značajno lošije, dok je svega 25 odsto privrednika ocijenilo da je malo bolje.

"Nijedan privrednik nije uvidio da je stanje bolje i značajnije bolje u prošloj godini u odnosu na 2014", objasnio je Mulešković.

Kada je u pitanju nesklad između potreba tržišta rada i sistema obrazovanja, on je kazao da je 38 odsto kompanija prepoznalo poboljšanje, dok je 33 odsto reklo da je stanje pogoršano.

Dobijeni rezultati istraživanja predstavljaju doprinos UPCG javnom dijalogu u okviru kampanje „Bez barijera. Da posao ne stoji“, koju sprovodi Kancelarija Programa Ujnedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz podršku ambasade Velike Britanije u Podgorici i drugih partnera.

Generalni sekretar UPCG, Suzana Radulović, kazala je da se, prema rezultatima ankete, još ne može govoriti o poslovnom ambijentu koji omogućava nesmetano poslovanje preduzeća.

"Rezultati anketa pokazuju da je bilo nekih pomaka u svim ovim oblastima. I pored velike zakonodavne aktivnosti i dalje imamo brojne probleme. Percepcija privrede je da i dalje imamo prisutan, u značajnoj mjeri i po svim nivoima, problem korupcije", rekla je Radulović.

Iako ima pomaka, kako je kazala, i dalje je prisutan nesklad između potreba tržišta rada i obrazovnog sistema.

"Kada je u pitanju pristup finansiranju, privrednici smatraju da su kamate i dalje dosta velike", saopštila je Radulović.

Predstavnik UNDP-a, Jelena Mrdak, saopštila je da je u kampanja „Bez barijera. Da posao ne stoji“ dio projekta Uprava po mjeri građana i biznisa, u okviru kojeg je uspostavljenja on line platforma bezbarijera.me, putem koje privrednici mogu ukazati na probleme sa kojima se susreću u poslovanju.

"Kroz ovu platformu pružamo mogućnost poslovnim ljudima sa iskustvom iz prve ruke da prepoznaju i prijave prepreke na koje nailaze prilikom pokretanja biznisa ili poslovanja uopšte", rekla je Mrdak.

Ona je navela da je od oktobra do sada, na portalu bezbarijera.me prijavljeno 47 barijera.

Mrdak je kazala da se najznačajnije od njih odnose na finansijska ograničenja prilikom pokretanja i vođenja biznisa, javne nabavke, probleme prilikom uvoza i izvoza, komplikovane i skupe procedure za izdavanje dokumenata i neefikasnost administracije.

"Prva faza kampanje se završava u martu, kada će se sumirati identifikovane barijere, pripremiti predlozi ta reformu i poslati na razmatranje Savjetu za unaprijeđenje poslovnog ambijenta. Nakon sjednice i zaključaka Savjeta, predlozi se šalju Vladi, koja će, zajedno sa Savjetom preporučiti realizaciju adekvatnih mjera", saopštila je Mrdak.

Krajnji cilj je, kako je objasnila, da Vlada, jedinice lokalne samouprave i druge nadležne institucije predizmu konkretne korake koji će, gdje je to moguće, eliminisati uočene nedostatke u regulativi i administrativnim porcedurama.

Mrdak je pozvala sve preduzetnike da iskoriste period do marta i putem portala bezbarijera.me potpuno anonimno prijave bariejre sa kojima se svakodnevno suočavaju