PORODICA TVRDI DA SU ULOŽILI VIŠE OD DVA MILIONA

Deripaska bi Carevićima da uzme Ploče

Kotorski sud ukinuo svoju prethodno donesenu privremenu mjeru, što omogućava “Morskom dobru” da stavi na licitaciju mondensko kupalište
16010 pregleda 29 komentar(a)
Ploče, Foto: Privatna arhiva
Ploče, Foto: Privatna arhiva

Budvanska porodica Carević mogla bi da ostane bez plaže Ploče, iako su, kako tvrde, uložili više od dva miliona eura kako bi stjenovitu i nepristupačnu obalu pretvorili u jedno od najatraktivnijih kupališta na crnogorskom primorju.

Nakon rješenja sutkinje Osnovnog suda u Kotoru Danijele Samardžić o ukidanju privremene mjere, Javnom preduzeću “Morsko dobro“ omogućava se da mondensko kupalište ove godine stavi na licitaciju.

Rješenje je potvrdilo i Vijeće kotorskog suda, a takvu odluku Nebojša Carević koji je sa braćom, uključujući i gradonačelnika Budve Marka Bata Carevića, izgradio kompleks, ocijenio je pristrasnom i skandaloznom.

Carevići su bili višegodišnji zakupci plaže i izgradili su brojne sadržaje...

Oko na kupalište odavno je bacila firma “KMP limidet“, koja je kupila zemljišni kompleks od pola miliona kvadrata od rta Platamuni do Trstena, a iza koje navodno stoji ruski oligarh Oleg Deripaska sa domaćim biznismenima.

Kompanija je pred Vrhovnim sudom izgubila spor protiv Carevića, a presudom potvrđen ugovoreni odnos između JP “Morsko dobro“ i Nebojše Carevića, odnosno svih stavki koje predviđa.

Nebojša Carević je pokrenuo sudski spor protiv JP “Morsko dobro“ radi produženja osnovnog ugovora, imajući u vidu da su ispoštovana investiciona ulaganja, što je bila i ugovorena obaveza, a time se navodno produžuje i period zakupa.

Portparol kotorskog suda, sudija Špiro Pavićević, saopštio je “Vijestima” da je rješenjem sutkinje Samardžić ukinuta ranije donesena privremena mjera kojom je bilo zabranjeno “Morskom dobro” da Ploče da nekome drugom u zakup.

“U parničnom postupku koji se vodi po tužiocu Carević Nebojši iz Budve, protiv tuženog JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, radi produženja roka važenja osnovnog ugovora o zakupu lokaliteta ‘Ploče’, a kojim je zadužena sutkinja Samardžić Danijela, obavještavamo da je postupajuća sudija donijela rješenje kojim se ukida rješenje ovog suda od 23. februara 2018. kojim je određena privremena mjera kojom se zabranjuje JP davanje u zakup i davanje na korišćenje trećim licima, osim tužiocu“.

U “Morskom dobru” navode da će poštovati sudske odluke i podsjećaju da još traje spor započet 2016.

“Javno preduzeće je dužno da obezbijedi poštovanje i sprovođenje svih sudskih odluka u ovom postupku”.

Carević je pokrenuo sudski spor protiv “Morskog dobra” jer, kako tvrdi, nijesu ispoštovali ugovorene obaveze oko zaključivanja aneksa ugovora, na šta ih obavezuju investiciona ulaganja.

“Zbog ovakvog stava ‘Morskog dobra’ bićemo prinuđeni da pokrenemo pitanje krivične odgovornosti, nesavjesnog rada u službi odgovornih lica“, kazao je on “Vijestima”. Do svojevrsnog preokreta došlo je krajem 2018. godine, kada su “Morsko dobro”, ali i umiješač u sporu - kompanija “KMP limited”, zatražili ukidanje privremene mjere koju je prethodno donio kotorski sud.

Carević kaže da je još na prvom ročištu, 13. novembra prošle godine, posumnjao u pristrasnost sutkinje Samardžić, jer je, tvrdi, odmah htjela da zaključi raspravu.

“Međutim, to su naši pravnici osporili i novo ročište je tada zakazano za 10. decembar. Tada nam Samardžićeva odbija podneske o izvođenju novih dokaza za ulaganja koja nijesu obuhvaćena prethodnim procjenama, kao i za izlazak suda na lice mjesta. Iz toga razloga smo tražili njeno i izuzeće predsjednika suda Branka Vučkovića. Naši zahtjevi su odbijeni 16. decembra na Višem sudu u Podgorici, a istog dana Vučković u Osnovnom sudu odbija naš zahtjev za izuzeće Samardžićeve i zakazuje novo ročište za 28. decembar“.

Carević je optužio sutkinju da je “otvoreno stala na stranu tuženog”.

“Na ročištu 28. decembra, naši advokati su bili opravdano odstuni, a ja, kao neuka stranka, tražio sam odlaganje. Međutim, u zapisniku sa ročišta vidi se da punomoćenik ‘KPM limited’ traži hitno ukidanje privremene mjere. Podsjećam da je 28. decembra bio zadnji radni dan u godini, a da je Samardžićeva, po zahtjevu umješača, hitno 3. januara ukinula privremenu mjeru, što je dokaz povrede procesnog postupka. Nije dozvolila da se izjasnimo na podnesak, a zakonski rok je osam dana, čime nam je ugroženo Ustavom zagaratovano pravo na pravedno suđenje“.

Carević tvrdi da su uložili žalbu na takvo rješenje Samardžićeve i da ga je Vijeće suda ukinulo 16. januara, ukazavši da “prvostepeni sud nije ovlašćen da cijeni zakonitost pravosnažnog rješenja koje je Vijeće prethodno donijelo”.

“Samardžićeva je sjutradan, 17. januara, donijela ponovno rješenje o ukidanju privremene mjere. Stoga, i vrapcima na grani je jasno kako ona radi i primjenjuje zakonske akte. Ovakva ažurnost, nepoštovanje ljudskih prava za pravično suđenje, odbijanje svakog našeg, a prihvatanje svakog podneska ‘Morskog dobra’, kao i usmeni zahtjev umjšača - ‘KMP limited’, nama otvara osnovanu sumnju da je u pitanju korupcija i nesavjesan rad. Ona nam ovakvim postupcima pričinjava nesagledivu štetu“.

Carević: Sila novca našla put kroz trule karike suda

Istakavši da je “KPM limited” Deripaskina firma, u koju su upleteni i domaći kontroverzni biznismeni, Carević je rekao da je “sasvim jasno da se radi o sili novca koja je našla put kroz pojedine trule karike sudskog sistema“.

“Upravo se zbog takvih stvari dešavaju ovakve grube povrede zakona, zakonskih akata i svih normi pravnog i pravičnog suđenja. Potvrda svega ovoga jeste rješenje istog Vijeća, koje je 5. februara poništilo rješenje sutkinje Samardžić od 17. januara, a potom zauzelo stav uzmješača - ‘KPM limited’ i donijelo rješenje o ukidanju privremene mjere“.

Carević tvrdi da je Vijeće poništilo svoju prethodnu odluku iako se okolnosti u međuvremenu nijesu promijenile.

“Vijeće odluku donosi uz izuzeto mišljenje jednog sudije, iz čega se jasno zaključuje da je na dva druga člana izvršen pritisak, te su oni promijenili mišljenje za koje su se prethodno zalagali“. “O svemu ću obavijestiti relevantne državne institucije i tražiti od njih da utiču na rad i ponašanje ovakvih sudija i da traže njihovu krivičnu odgovornost, kao i da preispitaju njihov rad u smislu poštovanja zakona i zakonskih akata, što očigledno u ovom sporu nije bio slučaj. Apelujem na sve državne institucije da se zauzmu za sprovođenje zakona u svim ovakvim i sličnim situacijama, kada je riječ o ugovorenim obavezama sa državom”, kazao je Carević.