PRIVREDNI SUD O SPORU U UPRAVLJANJU HLT-OM

Vujović i društvo dobili Mandića

Primu je firma Provledaks, koju kontroliše biznismen Vladan Vujović , prodao 2010. Branku Peroviću za 150.000 eura i upravo taj kupoprodajni ugovor je bio predmet ovog maratonskog sudskog spora, o kojem je proteklih nekoliko godina odlučivalo nekoliko sudija.
276 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 19.01.2016. 19:56h

Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev biznismena Denisa Mandića protiv kompanije Provladex i Branka Perovića kojom se tražilo oglašanje ništavim ugovora o kupoprodaji udjela u društvu Prima, koje upravlja HLT fondom, a koji je zaključen između tuženih 2010. godine.

Ovu odluku donio je sudija Privrednog suda Faruk Mušović.

Primu je firma Provledaks, koju kontroliše biznismen Vladan Vujović , prodao 2010. godine Branku Peroviću za 150.000 eura i upravo taj kupoprodajni ugovor je bio predmet ovog maratonskog sudskog spora, o kojem je proteklih nekoliko godina odlučivalo nekoliko sudija.

Prethodno je Apelacioni sud ukinuo presudu Privrednog suda u korist Mandića, kojom je 7. jula 2014. proglašen ništavim Ugovor o kupoprodaji društva Prime.

To je bilo, inače, drugi put da viša sudska instanca vraća suđenje na sam početak.

Advokat Denisa Mandića, Goran Rodić, u više navrata tokom prethodnih nekoliko suđenja ekplicitno je saopštio da se radilo o fiktivnom kupoprodajnom ugovoru između povezanih lica.

Sudija Mušović utvrdio je međutim da je odluka Provladeksa o prodaji Prime iz 2010. bila pravno valjana, te da u zakonskom roku nije bila napadana.

“Ugovor o kupoprodaji čija se ništavost traži sadrži zakonom predviđene elemente za njegovu pravosnažnost, i isti nije fiktivan, niti simulovani pravni posao”, ističe se u presudi.

Sud je odbio predlog tužioca da se od Hipotekarne banke pribavi dokaz da li je novčani iznos od 145.000 deura plaćen gotovinom, ili sa računa kupca na račun prodavca, jer se sprovođenje istog pokazalo suvišnim, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje.

Protiv ove presude prvostepenog suda nezadovoljna parnična stranka se može žaliti Apeacionom sudu.

Vujović i Mandić su bivši poslovni partneri koji su jedno vrijeme zajedničku upravljali HLT fondom i prodavali njegovu najvredniju imovinu, ali je nakon toga uslijedio sukob i više sudskih sporova.

Prima: Kraj organizovane grupe Mandića i bolji dani za HLT

Iz kompanije Prima, koja upravlja HLT fondom i u kojoj su sada ljudi blisku Vujoviću, saopštili su juče da je ova “presuda, ipak, dokaz da je pravda dostižna iako užasno spora”.

“Presuda je jedino moguće pravedno i na pravu zasnovano rješenje višegodišnjeg spora. Dosadašnjim opstrukcijama Denisa Mandića i njegovog advokata Rodića konačno je došao kraj. U narednom periodu očekujemo dalje korake nadležnih organa protiv organizovane grupe Denisa Mandića i bolje dane za akcionare HLT fonda”, naveli su iz Prime.

Preporučujemo za Vas