VLADA USVOJILA AMANDMANE POZITIVNE ZA KRALJIČINU PLAŽU

Nema prepreke za Statisove želje

Uz podršku četiri poslanika Pozitivne, glasovima vladajućeg DPS-a i manjinskih partija, Skupština može usvojiti aneks
69 komentar(a)
Kraljičina plaža, Foto: Anto Baković
Kraljičina plaža, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 29.12.2015. 07:02h

Vlada je prihvatila sve amandmane Pozitivne na aneks ugovora o zakupu Kraljičine plaže tako da su otklonjene prepreke da četiri poslanika te partije danas u parlamentu, sa vladajućim DPS-om i manjiskim partijama, ispune sve želje grčkom biznismenu Petrosu Statisu čija je kompanija Adriatik Propertis zakupac tog hotela u Miločerskom parku.

Amandmanima se ne dira u ustupke koje Vlada želi da odobri Statisu, a to su produženje roka zakupa hotela sa 30 na 42 godine, smanjenje zakupnine 30 odsto, gradnju 66 apartmana za prodaju, oslobođanje od duga za zakupninu od 250 hiljada eura i buduće zakupnine do izrade prostorno - planske dokumentacije. Zbog tih predloga aneks ugovora u julu nije dobio podršku u parlamentu. Ustupcima Statisu protivi se ostali dio opozicije i SDP.

Vlada je juče prihvatila i amandmane DPS-a na predlog odluke o davanju u zakup ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula.

”Vijestima” je nezvanično iz DPS-a rečeno da će Pozitivna podržati i taj predlog odluke. DPS je amandmanima pravno precizirao pojedina pitanja iz odluke. To je da se lokalitet mora otvoriti za javnost, da klauzula “intabulandi” ne može predstavljati osnov za upis prava svojine nad lokalitetom, da investitor sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom zaključi poseban ugovor o korišćenju morskog akvatorija.

Opozicija i SDP su predlog odluke ocijenili štetnim po državne interese, suprotnim Ustavu i zakonima o svojinsko-pravnim odnosima, imovini, državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Oraskom Samiha Savirisa, koji gradi turistički kompleks na poluostrvu Luštica, ponudio je da Mamulu zakupi na 49 godina po cijeni od 1,5 eura po kvadratu, a morski akvatorij ostrva po cijeni od 90 centi po kvadratu. Predlog je da plaća 4.000 eura mjesečno ili 48.000 godišnje. Investitor bi da gradi hotel sa 23 sobe.

Poslanik Pozitivne Goran Tuponja kazao je na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju da amandmanima Pozitivna pokušava da donese niz odluka u korist građana i da zaštiti državne interese. Naveo je da se amandmanima definiše i ograničava rok za završetak projekta i rok za izradu planske dokumentacije, traži se odustajanje investitora od arbitraže, definiše vrijednost ukupne investicije za kompleks Sveti Stefan i Kraljičinu plažu…

Predsjednik odbora, Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je da to ima smisla samo ako se unese u aneks ugovora, a ne u odluku koja za investitora nije obavezujuća. Dodao je da Vlada pokušava namjerno da prebaci odgovornost na Skupštinu, jer nema hrabrosti da to presiječe.

"Nećemo dijeliti odgovornost nego će je snositi onaj ko za ovo glasa u parlamentu," istakao je Damjanović.

Odbor je razmotrio i amandmane na Predlog zakona o budžetu. Ministarstvo finansija prihvatilo je da se Fondu rada i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom obezbijedi po još milion eura.

Statis i Saviris saglasni sa predloženim amandmanima

Izvršni direktor Adriatik propertisa Teofanis Statis uputio je dopis Ministarstvu turizma kojim ministra Branimira Gvozdenovića obavještava da prihvata amandmane Pozitivne za Kraljičinu plažu.

U dopisu u koji "Vijesti" imaju uvid navodi se da su voljni da prihvate amandmane i da se njihova saglasnost shvati kao "zadnji iskaz dobre volje nakon mnogih prolongiranja i kašnjenja i usljed štete koju su zbog toga imali".

"Kompanija Adriatik Propertis je saglasna da odredbe skupštinkse odluke o prihvatanju aneksa čine sastavni dio ugovora i imaju primat nad ugovorom i aneksom 1, te se neposredno primjenjuju kada odnose drugačije utrđuju od ugovora i aneksa 1", navodi Teofanis.

On je dodao da se nada da će se stavke ispoštovati, problemi okončati i da će Crna Gora uskoro imati još jedan projekat koji će državu promovisati kao prepoznatljivu destinaciju luksuznog turizma i savremene infrastrukture.

Gvozdenoviću je pisao i Samirh Saviris povodom amandmana DPS-a. U dopisu u koji "Vijesti" imaju uvid Saviris navodi da su dogovarali standard nivoa pet zvjezdica, da će lokalitet i zona Morskog dobra u cjelosti biti otvoreni za javnost i da će upravljati spomen sobom tokom cijele godine.

"Zemljište će biti otvoreno za javnost u skladu sa primjenljivim zakonima i zahtjevima za upravljanje i snabdijevanje Mamula rizorta. Sa zadovoljstvom ćemo zaključiti sa JP Morsko dobro posebni ugovor o zakupu i upravljanju morskim dobrom. Saglasni smo da klauzula intabulandi ne može prestavljati pravni osnov za upis prava svojine nad lokalitetom", navodi Saviris.