ZA POTREBE PORESKE UPRAVE

Pao tender Ministarstva finansija vrijedan 180.000 eura

0 komentar(a)
Poreska uprava, Foto: Zoran Đurić
Poreska uprava, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 12.01.2019. 12:05h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je po službenoj dužnosti 180.000 eura vrijedni tender Ministarstva finansija za potrebe Poreske uprave, u vezi sa uslugama održavanja i unapređenja informacionog sistema, analizom rizika i stvaranjem uslova za razvoj skladišta podataka.

Sredstva uplaćena na ime naknada za vođenje žalbenog postupka od 1.800 eura Državna komisija će vratiti firmi Infostream, kao i 3.600 eura firmama Saga Crna Gora i Saga Beograd, koje su podnijele zajedničku ponudu.

Naručilac sporne nabavke prethodno je kao najpovoljniju na javnom nadmetanju izabrao ponudu firme Prime Zone Podgorica.

Ne ulazeći u žalbene navode, Državna komisija je poništila tender u cjelosti jer je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom o javnim nabavkama, “koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničenja tržišne konkurencije” i diskriminacije ponuđača.

Tačkom 5. Nacrta ugovora naručilac je predvidio i obavezao izvršioca da mu nadoknadi svu štetu koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje, iako predmet nabavke nijesu usluge obezbjeđenja, niti je bilo kojim dijelom tenderske dokumentacije bilo predviđeno da sastavni dio traženih usluga sadrži i usluge obezbjeđenja.