PRELIMINARNE PROCJENE

CBCG: Rast crnogorske ekonomije za devet mjeseci 3,9 odsto

"Rast se bilježi u sektoru turizma, trgovine, saobraćaja, šumarstva, građevinarstva i ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Zabilježeno je smanjenje deficita tekućeg računa, kao i povećanje priliva stranih direktnih i portfolio investicija", kazali su iz CBCG
0 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, CBCG, Foto: Boris Pejović
Centralna banka Crne Gore, CBCG, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 12.02.2019. 05:37h

Rast crnogorske ekonomije u prvih devet mjeseci ove godine, prema preliminarnim procjenama Centralne banke (CBCG), iznosio je 3,9 odsto.

Iz CBCG su kazali da se očekuje sličan rast, do četiri odsto, za čitavu ovu godinu.

Savjet CBCG danas je usvojio Makroekonomski izvještaj za treći kvartal ove godine, u kojem je konstatovan dinamičniji oporavak privredne aktivnosti u Crnoj Gori za devet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle.

Većina statističkih pokazatelja tokom prvih devet mjeseci ove godine, kako se navodi u saopštenju, ima trend rasta i potvrđuje takva očekivanja.

"Rast se bilježi u sektoru turizma, trgovine, saobraćaja, šumarstva, građevinarstva i ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Zabilježeno je smanjenje deficita tekućeg računa, kao i povećanje priliva stranih direktnih i portfolio investicija", kazali su iz CBCG.

Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan.

"Ocijenjeno je da rast javnog duga zahtijeva dugoročni pristup i kontinuirani oprez u vođenju fiskalne politike, kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost", kazali su iz CBCG.

Savjet je usvojio izvještaj o poslovanju banaka i mikrofinansijskih institucija u trećem kvartalu, sa Informacijom o realizaciji operativnih ciljeva banaka u rješavanju nekvalitetnih kredita.

"Konstatovano je da poslovanje banaka karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala. Indikatori likvidnosti i solventnosti su značajno iznad propisanog nivoa. U odnosu na prethodni kvartal, došlo je do poboljšanja svih parametara kvaliteta aktive", naveli su iz CBCG.

Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan.

Savjet CBCG je analizirao i efikasnost realizacije strategija banaka u oblasti rješavanja nekvalitetnih kredita i zaključio da su banke daleko uspješnije u primjeni opcije restrukturiranja u odnosu na opciju prinudnog rješavanja nekvalitetnih kredita.

Savjet je usvojio odluku o obaveznoj rezervi banaka kod CBCG, kojom se mijenja način izdvajanja i držanja obavezne rezerve i stope po kojoj vrhovna monetarna institucija obračunava naknadu bankama na sredstva izdvojene obavezne rezerve koja se ne mogu koristiti za održavanje dnevne likvidnosti.

"Odlukom se banke obavezuju da obračunatu obaveznu rezervu izdvajaju na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune CBCG u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku", objasnili su iz CBCG.

Odluka će se primjenjivati od 1. januara.

"Izuzetno od navedenog, bankama je omogućeno da do kraja naredne godine mogu izdvajati i držati do 25 odsto obavezne rezerve u obliku državnih zapisa bilo koje ročnosti koje je emitovala Crna Gora, uz dostavljanje odgovarajućeg izvoda iz Centralne depozitarne agencije (CDA), nakon čega će se u potpunosti ukinuti ta mogućnost", kazali su iz CBCG.

Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal ove godine, u kojem je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, iznosila nula odsto.

"Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u septembru povećane 1,7 odsto. Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 2,3 odsto" navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su naveli da su različita očekivanja banaka i anketiranih preduzeća o kretanju i visini inflacije do kraja ove godine.

"Najveći broj anketiranih banaka očekuje inflaciju u rasponu od jedan odsto do 1,5 odsto i između dva odsto i tri odsto, dok najveći broj anketiranih preduzeća očekuje inflaciju u rasponu od 1,5 odsto do dva odsto", kazali su iz CBCG.

Modelska projekcija, kako su dodali, ukazuje da će se na kraju ove godine inflacija kretati u rasponu od 1,2 odsto do 2,6 odsto.

"Prema ekspertskoj procjeni, očekivana inflacija je slična modelskoj procjeni i kretaće se u rasponu od 1,5 odsto do 2,5 odsto", kazali su iz CBCG.

Savjet je usvojio Finansijski plan CBCG za narednu godinu sa planom investicija, novčanih tokova i javnih nabavki.

"Planom je predviđeno ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 12,4 miliona eura i realizacija rashoda u iznosu od 11,5 miliona eura, uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivnog odnosa u upravljanju međunarodnim rezervama", kazali su iz CBCG.

U cilju optimizacije poslovanja, a imajući u vidu potencijalni nastavak tendencija negativnih referentnih kamatnih stopa, dio planiranih rashoda na koje može uticati menadžment CBCG biće, kako su naveli, održavan u planiranim veličinama i racionalizovan do nivoa koji omogućava normalno i efikasno poslovanje.