RAE UTVRDILA DA JE ZA GUBITKE PLAĆENO VIŠE

EPCG građanima da vrati milion eura

EPCG: Razlika između paušalnih i utvrđenih gubitaka ukalkulisana je u korekciju cijena struje
2 komentar(a)
dalekovod, Foto: Arhiva "Vijesti"
dalekovod, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 12.12.2015. 18:24h

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) utvrdila je da Elektroprivreda (EPCG) građanima treba da vrati oko milion eura po osnovu razlike između odobrenih i stvarnih gubitaka u prethodne tri godine.

U novoj odluci RAE o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda EPCG kao operatoru distributivnog sistema, navedeno je da tehnički gubici, prema Studiji smanjenja gubitaka, iznose 8,64 odsto, dok je EPCG u prethodnom regulatornom periodu bilo paušalno priznato devet odsto zbog kašnjenja Studije.

Iz MANS-a su ranije saopštili da je priznavanjem paušalne stope gubitaka RAE za trogodišnji regulatorni period EPCG omogućila prihod od 24,7 miliona eura, što je čak 10,9 odsto od ukupnog odobrenog prihoda EPCG za te tri godine.

EPCG je bila dužna da do aprila 2012. godine dostavi studiju, ali je dostavila ove godine uz zahtjev za odobravanje regulatorno dozvoljenog prihoda.

“Analizom dostavljene Studije gubitaka utvrđeno je da je rađena na bazi parametara iz 2011. na osnovu kojih je utvrđena stopa tehničkih gubitaka u distributivnom sistemu od 8,64 odsto, što znači da se utvrđena stopa odnosila na 2012, 2013. i 2014. godinu, tj. prethodni regulatorni period (01.08.2012-31.07.2015. godine)”, naveli su iz RAE.

Utvrđena korekcija troška gubitaka po osnovu uticaja Studije za prvu regulatornu godinu iznosi 330.920 eura u korist kupaca, za drugu godinu 310.696 eura i za treću 338.382 eura.

“Korekcija troška gubitaka po osnovu uticaja Studije smanjenja gubitaka za prethodni regulatorni period utvrđena je u iznosu od 979.999 eura, u korist kupaca. Uzimajući u obzir sve utvrđene korekcije troškova koje energetski subjekat može djelimično kontrolisati, korekcija za regulatorni period je utvrđena u iznosu od 1.323.658 eura, u korist kupaca, kao saldo korekcije od 343.659 u korist kupaca i korekcije od 979.999 eura u korist kupaca”, navedeno je u odluci RAE.

Iz EPCG su “Vijestima” kazali da je razlika po osnovu paušalno priznatih i gubitaka koji su utvrđeni Studijom, ukalkulisana u korekciju cijena električne energije, koje su domaćinstvima sa dvotarifnim mjerenjem neznatno smanjene, oko 0,03 centa i od naredne godine iznosiće oko 9,97 centi sa porezom na dodatu vijednost (PDV).

Mijenjaju dva člana borda direktora

Vanredna skupština akcionara EPCG zakazana je za 22. decembar jer je dosadašnji član odbora direktora Luka Anđelo Alijevi, podnio ostavku i napustio italijansku kompaniju A2A, koja je partner države u EPCG od kraja 2009. godine. Prema Zakonu o privrednim društvima promjena jednog člana uprave podrazumijeva automatski izbor i svih ostalih članova odbora direktora.

U međuvremenu je i pomoćnik ministra finansija Miodrag Radonjić podnio ostavku i napušta taj Vladin resor, zbog čega će i država, na predstojećoj skupštini EPCG, morati da predloži novog člana borda.

Ostali članovi borda EPCG su Srđan Kovačević (predsjednik), Miodrag Čanović, Nikola Martinović, Lorenco Đuzani i Andrea Krena.