ODLUKA VLADE

Prihvaćen aneks Ugovora o vjetroelektrani na Krnovu: 49 odsto udjela za Masdar Energy

Istaknuto je da Masdar Energy, počev od dana kada se zaključi aneks, postaje ugovorna strana u Ugovoru o zakupu zemljišta, i svim njegovim aneksima
72 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 29.11.2018. 18:45h

Vlada je danas prihvatila aneks Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na Krnovu, kojim je predviđeno da holandski Masdar Energy stekne 49 odsto udjela u Projektnoj kompaniji.

Kako je saopšteno nakon sjednice, usljed izlaska Ivicom Holdinga iz Ugovora, aneksom se propisuje da Akuo Energy preuzima svaku odgovornost Ivicoma koja je zaista nastala, a nije izmirena, i onu koja može nastati prije stupanja na snagu aneksa.

Istaknuto je da Masdar Energy, počev od dana kada se zaključi aneks, postaje ugovorna strana u Ugovoru o zakupu zemljišta, i svim njegovim aneksima.

Kako je pojašnjeno, Akuo Energy i Masdar Energy će, na osnovu tog aneksa, biti ugovorne strane Ugovora o zakupu zemljišta u svojstvu investitora, pri čemu će biti solidarno odgovorni za obaveze Projektne Kompanije iz, ili u vezi sa Ugovorom o zakupu zemljišta.

Vlada je Usvojila i Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (mHE), i prihvatila aneks tog Ugovora.

„Aneksom, koji je usaglašen između Ministarstva ekonomije i investitora, utvrđeno je da je 31. decembar naredne godine krajnji rok za završetak faze izgradnje, do kad je Koncesionar dužan da završi izgradnju preostale tri mHE na ovom vodotoku“, kaže se u saopštenju.

Konstatovano je da se, zbog rekonstrukcije puta Berane-Kolašin, ograničenje u realizaciji izgradnje preostalih mHE koje su dobile građevinsku dozvolu javilo kao posljedica okolnosti na koje Koncesionar nije mogao uticati, što je uslovilo potrebu da se rokovi iz Ugovora o koncesiji koriguju.

Vlada je usvojila i Informaciju o predlogu Finansijskog sporazuma između Vlade i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za prošlu godinu – dio 1, i prihvatila tekst sporazuma kojim se dopunjuju odredbe Okvirnog sporazuma i bliže propisuju finansijske obaveze Unije po pitanju sprovođenja programa IPA 2017.

„Sporazumom se definišu odredbe za povjeravanje zadataka izvršenja budžeta, to jest za indirektno upravljanje planiranim akcijama od strane crnogorskih institucija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ukupni procijenjeni troškovi programa koji je predmet tog sporazuma iznose 16 miliona EUR, što uključuje ukupna opredijeljena sredstva EU i nacionalni doprinos.

Kako je pojašnjeno, ukupni maksimalni doprinos Unije je 13,5 miliona, dok je obaveza Vlade da, u vidu nacionalnog kofinansiranja, tokom sprovođenja programa obezbijedi ostatak od oko 2,6 milion.

Vlada je utvrdila Listu razvojnih projekata za narednu godinu kojom su, na predlog resornih ministarstava, obuhvaćeni projekti iz oblasti turizma, saobraćaja, poljoprivrede, ekonomije, životne sredine, nauke i pravosuđa.

„U skladu sa odredbama Zakona o strancima, predviđeno je da Sekretarijat za razvojne projekte do 30. novembra, sačini predlog liste razvojnih projekata za narednu godinu, jer je propisano da se dozvola za privremeni boravak i rad mimo godišnje kvote može izdati strancu koji je uključen u rad na realizaciji tih projekata“, kaže se u saopštenju.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Skijališta Crne Gore.

Usvojena je i Informacija o uspostavljanju elektronske evidencije licenci na portalu e-Uprave.

E-Licence, kako je pojašnjeno, predstavljaju posebnu kategoriju elektronskih usluga na portalu e-Uprave, a u skladu sa savremenim trendovima u pružanju usluga, informacije o e-Licencama grupisane su u okviru kategorija životnih oblasti i podoblasti, čime se osnovni pregled vrši na osnovu oblasti interesovanja.

„Kako bi se realizacija ovog projekta odvijala nesmetanom dinamikom u narednom periodu, Vlada je zadužila sve organe čije su biznis licence objavljene na portalu e-Uprave, da redovno ažuriraju podatke i nastave sa aktivnostima na unapređenju elektronske evidencije licenci“, dodaje se u saopštenju.