ANALIZA EČEKTRONSKE TRGOVINE

Kreditna podrška za mala i srednja preduzeća i start-upove

Kreditna podrška će se odnositi na start-up preduzeća za obezbijeđivanje infrastrtukture za informaciono komunikacione tehnologije (ICT), zatim na MSP za unaprijeđenje informatičke infrastrukture uključujući i računarsku opremu i na studente koji namjeravaju da pokrenu biznis iz ICT oblasti
2 komentar(a)
kredit, dug, papir, kancelarija, Foto: Shutterstock
kredit, dug, papir, kancelarija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 19.11.2015. 15:16h

Vlada je danas usvojila Analizu elektronske trgovine u Crnoj Gori s predlogom mjera za unaprijeđenje koje, između ostalog, predviđaju aktiviranje kreditne linije za mala i srednja preduzeća (MSP) i start-up kompanije, kojima bi domianantna aktivnost bila usluge informacionog društva.

Sekretar u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, Sandra Veličković, kazala je da prema podacima Evropske komisije (EK) preduzeća mogu da rastu dva do tri puta brže ukoliko usvoje digitalne tehnologije i koncept digitalnog poslovanja.

„Sa ciljem da pomognemo preduzećima u Crnoj Gori da iskoriste ovu mogućnost za rast, u saradnji s Investiciono razvojnim fondom (IRF), dogvoreno je aktiviranje kreditne linije za MSP i start-up kompanije, po izuzetno povoljnim uslovima“, rekla je Veličković nakon sjednice Vlade.

Kreditna podrška će se odnositi na start-up preduzeća za obezbijeđivanje infrastrtukture za informaciono komunikacione tehnologije (ICT), zatim na MSP za unaprijeđenje informatičke infrastrukture uključujući i računarsku opremu i na studente koji namjeravaju da pokrenu biznis iz ICT oblasti.

Veličković je saopštila da se u razvijenim ekonomijama više od trećine ekonomskog rasta duguje djelatnostima koje su razvijene na ICT tehnologijama.

„U Crnoj Gori trenutno nema značajnije ni preduzetničke ni kompanisjke aktivnosti, koja je usmjerena na on line poslovanje“, rekla je Veličković.

Ona je podsjetila da prema istraživanjima Monstata procenat građana koji su kupovali ili naručivali robu putem interneta iznosi svega 23,9 odsto, dok je procenat onih koji to nikada nijesu radili i dalje visok i iznosi 76,1 odsto.

„Takođe, mali je i procenat preduzeća koja su primala porudžbine putem interneta i iznosi 24,3 odsto, dok je broj preduzeća koja su plasirala porudžbine putem interneta takođe nizak i iznosi 24,1 odsto“, precizirala je Veličković.

Ona je dodala da je, uz tako nizak stepen on line aktivnosti građana i privrede, zabilježen rast nelegalne trgovine putem internet, koja je kao oblik sive ekonomije sve prisutnija na društvenim mrežama.

„To su bili razlozi da definišemo mjere za unaprijeđenje stanja a podijelili smo ih na opšte i konkretne“, kazala je Veličković.

Opšte mjere se, kako je objasnila, odnose na donošenje kodeksa elektronske trgovine kojim će se urediti ponašanje davaoca usluga informacionog društva na internetu u Crnoj Gori.

„Konkretne mjere odnose se na izmjenu Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Crnoj Gori, jer trenutna elektronska trgovina nije prepoznata na adekvatan način u klasifikaciji djelatnosti, odnosno definisana je u sklopu trgovine na malo i kao takva je nedovoljno vidljiva kao privredna aktivnost za adekvatnu kontrolu i mjerenje“, saopštila je Veličković.

Ona je rekla da se druga mjera odnosi na odlučniju borbu protiv onog što predstavlja sivu ekonomiju na internetu u Crnoj Gori.

„Uprava za inspekcijske poslove će, u saradnji sa CIRT timom Ministarstva za informaciono društvo i odgovarajućim društvenim mrežama, protiv pružaoca usluga koji nelegalno stavljaju promet robe i usluga, preduzimati odgovarajuće sankcije i tražiti ukidanje takvih naloga na internetu“, kazala je Veličković.

Planirano je i intenziviranje komunikacije sa PayPal kompanijom, kako bi se uskoro aktivirala i opcija slanja novca iz Crne Gore.

Preporučujemo za Vas