ODBOR ZA EKONOMIJU

Nema podrške za formiranje odbora za autoput

Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandar Damjanović, kazao je da projekat autoputa još nije počeo i da još traju pripreme, a da se dobijaju razne informacije koje parlament nije u stanju svakodnevno da isprati
5 komentar(a)
Kolašin autoput, Foto: Dragana Šćepanović
Kolašin autoput, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 06.11.2015. 14:20h

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije danas prihvatio Predlog odluke o obrazovanju odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Predlog odluke o obrazovanju odbora podnijelo je, krajem jula, 13 poslanika iz pet poslaničkih klubova, a napisala ga je Mreža za afirmaciju nevladinig sektora (MANS).

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Jelisava Kalezić, kazala je da je Zakon o autoputu Bar-Boljare, kao i sam projekat, tolikog obima da što god da se preduzme, u cilju transparentnosti i efikasnosti, nije višak.

"Želi se postići da zaista imamo dobar uvid i u trošenje novca i u kvalitet faza i generalno u izvjesnost valjane realizaicje ovog projekta. Ovim se samo doprinosi, a ne radi se nikakva opstrukcija", tvrdi Kalezić.

Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandar Damjanović, kazao je da projekat autoputa još nije počeo i da još traju pripreme, a da se dobijaju razne informacije koje parlament nije u stanju svakodnevno da isprati.

"Dobro bi bilo da dobijemo jedno privremeno radno tijelo, shodno poslovniku Skupštine. Postoji potreba da se ovaj projekat kontinuirano prati. Ima mjesta da pokušamo da uđemo u realizaciju ove ideje i da plenum donese odliku na bazi ovog predloga da se formira privremeni odbor", rekao je Damjanović.

Nezavisni poslanik, Damir Šehović, smatra da za formiranjem novog radnog tijela u Skupštini, koji bi se bavio projektom autoputa, nema potrebe, jer, kako je objasnio, u izvšnoj i u zakonodavnoj vlasti već postoji jako puno mehanizama kontrole koje treba koristiti.

On je podsjetio na sve mehanizmi kontrole gradnje autoputa koji su do sada prepoznati.

"Postji na nivou Vlade tim za praćenje projekta autoputa kojim predsjedava premijer. Osim toga postoji i upravljač projektom autoputa to je poslovna jedinica Monteputa, a postoji i međunarodni nadzor francusko italijanskog konzorcijuma. U Ministarstvu saobraćaja postoji implementaciona jedinica za praćenje autoputa", kazao je Šehović.

On je ocijenio da je, shodno tome, izgradnja autoputa na ozbiljan način pripremana.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Zoran Jelić, rekao je da je formiranje novog odbora suvišno.

"Stalni odbori u cilju obavljanja pojedinih poslova iz svog djelokuruga mogu obrazovati i pododbor. Mi još u ovom parlamentu nijesmo organizovali nijedan pododbor i nijesmo iskoristili taj mehanizam«, saopštio je Jelić.

Poslanik Pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja, smatra da treba formirati posebni odbor koji bi se bavio izgradnjom autoputa, jer se, kako je ocijenio, neophodno za tako važnu stvar dublje involvirati.

Kalezić je saopštila da je došla do uznemirujučih podataka u vezi izgradnje autoputa i da je pokušala da ih istraži, ali da nije mogla da dođe do informacija.

Neke od informacija su, kako je navela, da glavni projekat ne radi ugovoreni izvođač, kao i da se ne radi po zakonima Crne Gore.

Odbor je danas podržao Predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama.

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Novo Radović, rekao je da se tim aktom predlaže dalja harmonizacija akciznog zakonodavstva sa propisima Evropske unije (EU).

"U skladu sa politikom pristupanja Crne Gore EU postoji obaveza postepenog usklađivanja ovog zakona tako da se mora proširivati i broj proizvioda koji se oporezuju akcizom", kazao je Radović.

On je rekao da se izmjenama i dopunama predlaže da se uvede akciza na prirodni gas.

"Odredbama zakona predloženo je i povećanje akciznih stopa. To je sve u skladu sa evropskim zakonodavstvom", dodao je Radović.

Izmjenama Zakona predloženo je povećanje akciznih stopa na olovni benzin sa 464 EUR na 534 EUR na hiljadu litara, zatim na bezolovni benzin sa 459 eura na 529 eura na hiljadu litara, kao i na gasna ulja u zavisnosti od namjene za koju se koriste.

Damjanović je podsjetio na dopunu Vladine Uredbu o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojim je uvedena taksa od sedam ccenti na gorivo i koju je Ustavni sud proglasio neustavnom.

"Nije način da se propust, odnosno greška Vlade, namjerna ili nenamjerna, sa neustavnom uredbom nadomještava brže bolje sa povećanjem akciza na gorivo u ovom trenutku", smatra Damjanović.

On je dodao da gorivo nije luksuz nego potreba današnjeg vremena.

Radović je objasnio da su predložene izmjene i dopune zakona odavno u proceduri.

"Zakon je bio pred Vladom još u trećem kvartalu 2013. godine", kazao je Radović.

Izmjenama i dopunama Zakona, visina akcize za motorno gorivo koje se koristi za izvodenje radova na projektu autoputa Bar Boljari iznosi 169 eura za hiljadu litara.

Tuponja je imao sumnju da će se gorivo nabavljeno na taj način koristiti za druge namjene.

Radović je objasnio da je propisana ta visina akcize, jer je ona utvrđena Ugovorom o izgradnji autoputa.

"Sam mehanizam kontrole je uspostavljen tako da dobro ograničava glavnog izvođača i njegove podizvođače. Oni podnose sve te fakture po kojima su nabavili gorivo Poreskoj upravi. Mislim da je uspostavljen dobar sistem kontrole jer svi oni nabavljaju ovo gorivo po punoj cijeni, a kroz sistem povračaja im se nadomiješta ova razlika od 169 eura do pune cijene", objasnio je Radović.

Tuponja smatra da to nije dobar kontrolni mehanizam.

"Ne možemo sve poreske obveznike jednostavno ograditi bodljikavom žicom, pa ih kontrolisati", rekao je Radović.

Odbor je usvojio i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture, sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terna Crna Gora.

Odbor je dao i zeleno svjetlo na Predlog izmjena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama, kao i Predlog dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnio Šehović.

Odbor nije podržao Predlog izmjene Zakona o geološkim istraživanjima.

Odbor je jednoglasno odlučio da predloži Halila Kalača ponovo za bankarskog ombudsmana.

Preporučujemo za Vas