ČEKA SE OBJAVA U SLUŽBENOM LISTU

Javni poziv za "ekonomska državljanstva" kad odluka stupi na snagu

Ukupno će kroz realizaciju Vladinog programa biti dostupno 2.000 crnogorskih pasoša
375 pregleda 0 komentar(a)
pasoš, crnogorski pasoš, Foto: Shutterstock
pasoš, crnogorski pasoš, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 26.11.2018. 18:41h

Sekretarijat za razvojne projekte će raspisati oglas za izbor agenata za posredovanje prilikom apliciranja za sticanje crnogorskog državljanstva kroz ulaganje u investicije i agenata za ocjenu međunarodne podobnosti kandidata kada Vladina odluka o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom stupi na snagu.

To je zvanično rečeno “Vijestima” u Sekretarijatu za razvojne projekte koji će rukovoditi Vladinim projektom za sticanje crnogorskog državljanstva kroz ulaganje u investicije.

Vlada je odluku o tom projektu koji treba da startuje od 1. januara naredne godine i koji je ograničen na rok od tri godine utvrdila na sjednci u četvrtak, a da bi stupila na snagu treba da bude objavljena u Službenom listu. Odluka još nije objavljena na Vladinom sajtu.

“Skretarijat za razvojne projekte, kao nadležni organ, objaviće javne pozive za izbor agenata za posredovanje i agenata za ocjenu međunarodne podobnosti, nakon stupanja na snagu i početka primjene Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore. Javnim pozivima biće precizno definisani rokovi za podnošenje ponuda od strane zainteresovanih lica. Nadležni organ vrši izbor agenata za koje utvrdi da ispunjavaju uslove javnog poziva nakon čega Vlada sa istim zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana”, objasnili u Sekretarijatu.

Iz Sekretarijata su kazali da kada je u pitanju agent za posredovanje, on mora ispunjavati sledeće uslove- da odgovorno lice u tom pravnom licu u Crnoj Gori ili u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude za takvo krivično djelo i da je najmanje tri godine je obavljalo iste ili slične aktivnosti u najmanje tri države na osnovu ugovora odnosno licence, a od toga najmanje u jednoj državi koja je članica EU.

“Agent za ocjenu međunarodne podobnosti mora ispuniti sljedeće uslove - da odgovorno lice u tom pravnom licu u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude za takvo krivično djelo i da je najmanje tri godine je obavljalo poslove međunarodne ocjene podobnosti”, objasnili su u Sekretarijatu.

Kandidat za sebe polaže 15.000 eura na posebni račun

Aplikant može steći državljanstvo ako je na ESCROW račun položio 100.000 eura za razvoj manje razvijenih opština, za namjenu iz člana 18 Zakona o regionalnom razvoju. Može ga steći i ako je na ESCROW račun uplatio najmanje 450.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici ili primorskom regionu ili iznos od najmanje 250.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Podgorice. Aplikant mora da položi 15.000 eura za sebe, po 10.000 za najviše četiri člana porodice i po 50.000 za svakog narednog član porodice.

Ako se naknadno utvrdi da je osoba koja je stekla crnogorsko državljanstvo dala lažne podatke ili namjerno prikrivala činjenice i okolnosti donijeće se rješenje o gubitku državljanstva.

Preporučujemo za Vas