DA LI SU OBUHVAĆENA POTRAŽIVANJA KOJE JE BANKA USTUPILA DRUGIM LICIMA

CBCG: Problemi tokom primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure

„U konkretnom slučaju, prema podacima kojima raspolaže CBCG, između preduzeća kojima su ustupljena potraživanja i banke ne postoji svojinska i upravljačka povezanost, već se radi o privrednim društvima koja su samostalni subjekti i čiji je status uređen sistemskim zakonima“, naveli su predstavnici CBCG
6 komentar(a)
Centrlana banka, CBCG, Foto: Savo Prelević
Centrlana banka, CBCG, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 14.10.2015. 12:41h

Tokom primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure pojavili su se značajni problemi, posebno pitanje da li su njime obuhvaćena potraživanja po osnovu zajmova koje je banka ustupila drugim licima, saopšteno je iz Centralne banke.

Iz Centralne banke (CBCG), koja je ovlašćena da obavlja nadzor nad primjenom Zakona, kazali su da ustupanjem potraživanja drugom licu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, prestaju sva prava i obaveze ustupioca potraživanja i prelaze na onog kojem je potraživanje ustupljeno.

„U konkretnom slučaju, prema podacima kojima raspolaže CBCG, između preduzeća kojima su ustupljena potraživanja i banke ne postoji svojinska i upravljačka povezanost, već se radi o privrednim društvima koja su samostalni subjekti i čiji je status uređen sistemskim zakonima“, naveli su predstavnici CBCG.

Oni su dodali da u odnosu na ta preduzeća CBCG nema nikakva supervizorska ovlašćenja.

„Za te korisnike kredita postoji obaveza prema licu kojem je ustupljeno potraživanje, tako da se sve dosadašnje posljedice koje proizilaze iz eventualnog daljeg rasta švajcarskog franka pri postojećim zakonskom rješenjima ne mogu eliminisati, jer Zakonom o konverziji nije utvrđena bilo kakva obaveza prema onima kojima su ta potraživanja ustupljena“, navodi se u saopštenju.

CBCG je, kako tvrde njeni predstavnici, u postupku donošenja Zakona o konverziji više puta ukazivala na taj problem. Oni su, u postupku usvajanja Zakona o konverziji, u julu dostavili nadležnom skupštinskom Odboru upozorenje da problem rješavanja statusa klijenata čije su obaveze prenesene na druga lica, odnosno faktoring kompanije, nije obuhvaćen ovim zakonom. Oni su kazali da njima u potpunosti ostaje obaveza otplate kredita u skladu sa prvobitno zaključenim ugovorom, samo prema drugom povjeriocu.

„Za ovu kategoriju klijenata predloženim zakonskim rješenjima nije moguće obezbijediti ravnopravan status u odnosu na druge klijente, iako je cilj predloženog zakona da se zaštite svi klijenti banke koji su zaključili ugovore o kreditu indeksirane u švajcarskim francima“, naveli su iz CBCG.

Oni su kazali da pretpostavljaju da će ta činjenica biti dovoljna da oni koji su u javnosti iznosili stavove da se CBCG nije uključivala u postupak usvajanja Zakona, kao i da se ponaša pristrasno kada je riječ o njegovom sprovođenju, promijene mišljenje i usmjere se na nalaženje rješenja kojima se može pomoći toj kategoriji korisnika kredita.

“Sve aktivnosti CBCG prije formalnog početka kontrole, koje su se ogledale u komunikaciji sa Hypo Alpe Adria bankom (HAAB) i drugim zainteresovanim stranama, imale su za cilj da se, zbog izuzetno kratkih rokova za sprovođenje obaveza iz Zakona o konverziji, pokušaju stvoriti uslovi da banka u što kraćem roku ispuni zakonom utvrđene obaveze”, objasnili su predstavnici regulatora.

Oni su dodali da će sve zahtjeve, dopise i druga akta zainteresovanih strana, koja se odnose na primjenu Zakona i koje je primila u međuvremenu, CBCG će imati u vidu u postupku nadzora.

Iz CBCG su obavijestili korisnike kredita da rokovi koje je utvrdila HAAB za pojedine radnje u postupku nijesu obavezujući za korisnike kredita i zbog njihovog propuštanja neće izgubiti bilo koje pravo koje im po Zakonu pripada.

“Ukoliko u postupku nadzora ocijeni da je korisnicima kredita koji su zaključili nove ugovore o kreditu, povrijeđeno bilo koje pravo iz Zakona o konverziji, CBCG će ih na odgovarajući način obavijestiti o utvrđenim nepravilnostima i načinu za njihovo otklanjanje”, poručili su predstavnici regulatora.

Oni su podsjetili da proces nadzora nad sprovođenjem Zakona o konverziji, podrazumijeva procedure propisane Zakonom o bankama.

CBCG je, kako su kazali, 28. septembra donijela rješenje o sprovođenju nadzora nad sprovođenjem Zakona od HAAB, kao jedine banke u sistemu koja je odobravala kredite indeksirane u švajcarskim francima. Na taj način su stvoreni formalno-pravni preduslovi za početak postupka nadzora u skladu sa zakonom i taj postupak je u toku.

Postupak nadzora podrazumijeva, kako je objašnjeno, posrednu ili neposrednu kontrolu HAAB, kao i sačinjavanje odgovarajućeg izvještaja o kontroli u kojem će biti sadržane eventualne nepravilnosti. Postupak podrazumijeva i da HAAB da primjedbe na izvještaj, a CBCG zauzme stav po tim primjedbama, nakon čega se stiču uslovi da se prema banci preduzmu eventualne mjere u okviru ovlašćenja.

Preporučujemo za Vas