Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure