Sloboda pružanja usluga posebno važna za otvorenu crnogorsku ekonomiju

U Kopenhagenu održane konsultacije sa danskim nadležnim organima vezano za implementaciju Jedinstvene kontaktne tačke, u svjetlu obaveza koje proizilaze iz budućeg članstva Crne Gore u Evropskoj uniji u oblasti slobodnog pružanja usluga
89 pregleda 0 komentar(a)
Goran Šćepanović, Foto: Mek.gov.me
Goran Šćepanović, Foto: Mek.gov.me
Ažurirano: 08.10.2015. 14:30h

Sloboda pružanja usluga, jedna od četiri ekonomske slobode, posebno je važna za otvorenu i eurizovanu ekonomiju Crne Gore, snažno orjentisanu na sektor usluga i uz model razvoja baziran na privlačenju stranih investicija, ocijenio je generalni direktor u Ministarstvu ekonomije, Goran Šćepanovi

“Veoma je važno da građani Crne Gore budu informisani o pravima i obavezama koji proizilaze implementacijom pravnih akata EU u ovoj oblasti, ka ošto je u ovom slučaju Direktiva o uslugama“, rekao je Šćepanović koji je predvodio crnogorsku delegaciju u službenoj posjeti Kopenhagenu.

Posjeta je održana u cilju konsultacije sa danskim nadležnim organima vezano za implementaciju Jedinstvene kontaktne tačke, u svjetlu obaveza koje proizilaze iz budućeg članstva u Evropskoj uniji u oblasti slobodnog pružanja usluga. Posjeta je, kako je saopšteno, organizovana u okviru ALA projekta "Aproksimacija zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije" koji finansira EU.

Šćepanović je podsjetio da, da kada je u pitanju sektor usluga, o njegovoj važnosti govori činjenica da predstavlja preko 70 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i pokretačku snagu stvaranja novih radnih mjesta u EU.

Jedan od osnovnih ciljeva Direktive je i kreiranje „jedinstvene kontaktne tačke” za usluge. Kroz Jedinstvenu kontaktnu tačku, pružaoci usluga iz Crne Gore i zemalja EU će moći dobiti sve relevantne informacije i da završe sve neophodne procedure kako bi mogli otpočeti sa obavljanjem uslužne djelatnosti. Kao rezultat, pružaocima usluga će se olakšati ispunjenje svih neophodnih formalnosti na jednom mjestu, tako da neće morati da kontaktiraju veliki broj različitih organa vlasti.

U Danskoj postoji posebna tačka za preduzeća iz EU koja bi obavljali djelatnosti u toj zemlji na privremenoj osnovi ili kao stalnu djelatnost. Ta tačka omogućava da se na jednom mjestu nađu sve potrebne informacije, kao i elektronsko obavljanje svih procedura. Da bi se to realizovalo potrebna je saradnja svih uključenih organa vlasti.

Pored Šćepanovića, u crnogorskoj delegaciji bili su generalni direktor za oblast zaštite potrošača u Ministarstvu ekonomije, Jovo Rabrenović, savjetnik Svetlana Božović,

Bojana Bajić iz Ministarstva za informaciono društvo, Zdravko Vuksanović iz Sekretarijata za zakonodavstvo i generalni sekretar u Privrednoj komori, Pavle Radovanović koji je inače šef Radne grupe za Poglavlje 3 koje se odnosi na pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga, kao i direktorica projekta Sosanna Lisgara.

Sastanak je imao za cilj da poveća informisanost predstavnika resorsnih institucija, kao i produbljivanje razumijevanja politike Direktive o uslugama, u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje Jedinstvene kontaktne tačke, uz ostale aktivnosti koje se u okviru projekta sprovode u Crnoj Gori.