KREDITI U FRANCIMA

HAAB: Obezbijedićemo klijentima neophodnu dokumentaciju

Zakonom je predviđeno da banka nakon konverzije kredita u eure obavi novi obračun s uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou
5 komentar(a)
Ažurirano: 17.09.2015. 14:48h

Hypo Alpe Adria banka (HAAB) će klijentima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima (CHF) i koji treba da se konvertuju u eure, obezbijediti neophodnu i traženu dokumentaciju, kako bi mogli da provjere odrađeni obračun i konverziju. Iz HAAB je saopšteno da je to dogovoreno na sastanku predstavnika banke i Centra za zaštitu potrošača (CEZAP), organizovanom u cilju razmjene mišljenja o implementaciji Zakona o konverziji kredita iz CHF u eure. Predstavnici HAAB su kazali da, nakon usvajanja Zakona, banka nije pokrenula nijedan postupak prinudne naplate od klijenata, kao i da je zaustavila ranije pokrenute postupke, imajući u vidu obavezu da i njima ponudi konverziju, odnosno reprogram kredita. Na sastanku je dogovoreno i da se sva sporna pitanja rješavaju u otvorenoj međusobnoj komunikaciji, dok HAAB ostaje otvorena da klijentima dostavi svu neophodnu dokumentaciju. Zakon o konverziji kredita uzetih u švajcarskim francima u eure, na koje će biti obračunata kamata od 8,2 odsto na godišnjem nivou, stupio je na snagu 22. avgusta. Zakonom je predviđena obaveza HAAB, jedine banke u Crnoj Gori koja je odobravala takve zajmove, da obavi konverziju kredita po zvaničnom kursu koji je važio na dan sklapanja ugovora. Ta obaveza važi i za kredite koje je banka raskinula, jer klijenti nijesu izmirivali rate na vrijeme. Osnovicu za konverziju predstavlja iznos koji je klijent dobio u banci u trenutku zaključenja ugovora. Zakonom je predviđeno da banka nakon konverzije kredita u eure obavi novi obračun s uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou.