PRVO POLUGODIŠTE

Dobit CGES-a gotovo 2,2 miliona eura

Država je vlasnik 55 odsto akcija CGES-a, dok italijanska Terna posjeduje oko 22,09 odsto dionica
0 komentar(a)
CGES, Foto: Zoran Đurić
CGES, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 03.08.2015. 15:31h

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) zavšio je prvo polugodište sa neto dobiti od 2,19 miliona eura, 3,6 puta manjom nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Poslovni prihodi kompanije su, prema izvještaju o poslovanju koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, na kraju juna iznosili 15,4 miliona eura i bili su 23,3 odsto manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi CGES-a porasli su 8,3 odsto na 12,46 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 3,17 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 3,52 miliona eura, materijala 208,77 hiljada eura, a nabavna vrijednost prodate robe 4,18 miliona. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,37 miliona eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju juna je vrijedila 223,67 miliona eura, dva odsto više nego u uporednom periodu.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 38,24 miliona eura, kratkoročna 9,85 miliona, a neraspoređena dobit 19,77 miliona eura.

Odložene poreske obaveze iznose 715,64 hiljade eura.

Država je vlasnik 55 odsto akcija CGES-a, dok italijanska Terna posjeduje oko 22,09 odsto dionica.

Iza HB Zbirnog kastodi računa 3 sakriven je vlasnik 3,71 odsto akcija, dok fond Trend ima 2,82 odsto. Podgorički Sig ima 1,55 odsto dionica, dok je iza CK-Zbirnog kastodi računa 1 sakriven vlasnik 1,18 odsto dionica. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto akcija.