JOŠ JEDAN POKUŠAJ

Novi tender za Boksite , cijena niža za 600.000 eura

Na prethodni tender, na kojem je početna cijena iznosila 5,99 miliona eura i koji je zaključen 15. jula, niko nije dostavio ponudu
129 pregleda 0 komentar(a)
Boksiti, Nikšić, Foto: Srđo
Boksiti, Nikšić, Foto: Srđo
Ažurirano: 30.07.2015. 10:16h

Stečajni upravnik Rudnika boksita raspisao je danas novi oglas za prodaju imovine preduzeća putem javnog nadmetanja, po početnoj cijeni od skoro 5,39 miliona eura.

Ponude se mogu dostavljati do 4. septembra do 14 sati, dok će se javno nadmetanje održati 8. septembra u 12 sati u Privrednom sudu.

Na prethodni tender, na kojem je početna cijena iznosila 5,99 miliona eura i koji je zaključen 15. jula, niko nije dostavio ponudu.

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Rudnika boksita koju čine građevinski objekti sa zemljištem u Opštini Nikšić sa poslovnim zgradama u privredi. Na prodaju je i zemljište kao i proizvodna postrojenja, oprema i uređaji, transportna sredstva i druga pokretna imovina nikšićkog preduzeća.

U oglasu je navedeno da se ne prodaje ruda koja je predmet razlučnog, odnosno izlučnog prava, koja je vlasništvo stečajnog dužnika od 14,3 hiljade tona i koja je vlasništvo Neksana i nalazi se na lageru.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez garancija kupcu i bez prava kupca na naknadni prigovor i reklamaciju.

Pravo podnošenja ponuda imaju svi pojedinci i kompanije koji po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti i koji uplate kauciju od 538,65 hiljada eura.

Uslovi za javno nadmetanje biće ispunjeni ukoliko na oglas stigne barem jedna ponuda. Predviđeno je da licitacioni korak iznosi 100 hiljada eura.

Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena. Stečajni upravnik će u roku od sedam dana donijeti odluku o prihvatanju najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.

Ukoliko kupac odustane od kupovine imovine, stečajni upravnik za kupca može proglasiti drugog po redu sa najvećom ponuđenom cijenom.

Kupac je dužan da najkasnije 20 dana od pravosnažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine zaključi ugovor o kupoprodaji. Nakon što kupac u cjelosti isplati kupoprodajnu cijenu, na njega se prenosi pravo svojine na kupljenoj imovini.

Ukoliko kupac odustane, neće imati pravo na povraćaj kaucije, a ugovor se zaključuje sa sljedećim koji je ponudio najvišu cijenu za imovinu.

Rudari su polovinom juna protestovali nezadovoljni odlukom Odbora povjerilaca da odbije ponudu nikšićke kompanije Neksan za kupovinu Rudnika boksita. Oni su krenuli sa rudokopa Zagrad prema Nikšiću i Podgorici, ali ih je policija zaustavila u naselju Rubeža, zbog čega je devet dana u blokadi bilo 12 sela nikšićke Župe sa pet hiljada stanovnika.