BROŠURE MUP-A

Informatori za lakše razumijevanje procedura za rad stranaca

MUP ih je distribuirao na svim graničnim prelazima, a strani radnici i turisti brošure mogu naći i u područnim jedinicama i filijalama za upravne unutrašnje poslove MUP-a, kojima zavisno od mjesta boravka i podnose zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i privremeni boravak i rad
0 komentar(a)
rad stranaca, Foto: MUP
rad stranaca, Foto: MUP
Ažurirano: 29.07.2015. 14:32h

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) izradilo brošure koje sadrže sve relevantne informacije o prijavi i izdavanju dozvola za privremeni boravak i rad stranaca.

Kako bi informatore učinilo dostupnim već pri ulasku u Crnu Goru, MUP ih je distribuirao na svim graničnim prelazima, a strani radnici i turisti brošure mogu naći i u područnim jedinicama i filijalama za upravne unutrašnje poslove MUP-a, kojima zavisno od mjesta boravka i podnose zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i privremeni boravak i rad.

Informatori su upućeni i Ministarstvu turizma i održivog razvoja kako bi ih rasporedili po turističkim organizacijama u svim crnogorskim gradovima.

„Informator je pored verzije na crnogorskom jeziku, koja je razumljiva turistima i radnicima strancima koji dolaze iz zemalja regiona, preveden i na albanski i ruski jezik“, saopšteno je iz MUP-a.

Brošura je realizovana u okviru projekta koji IOM sprovodi sa ministarstvima unutrašnjih poslova i rada i socijalnog staranja, Zavodom za zapošljavanje i Poreskom upravo u cilju integrisanja zapošljavanja radnika migranata u Crnoj Gori posredstvom One-Stop-Shop-a, odnosno, jednog šaltera za izdavanje radnih i boravišnih dozvola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao vodeći partner u projektu, obavezu izdavanja dozvola za boravak i rad preuzelo je 1. aprila, kada je počeo da se primjenjuje novi Zakon o strancima.

„Novim normativnim rješenjima nastoji se urediti tržište rada u Crnoj Gori i pružiti višestruka korist kako za radnike strance, kojima Zakon pruža sigurnost da će pribavljanjem dozvole za boravak i rad ostvariti pravo na zaradu kod poslodavca, socijalno i zdravstveno osiguranje, i druga prava iz rada, tako i za poslodavce, koji će imati uvid u profesionalne kvalifikacije i sposobnosti radnika kojeg angažuju“, saopšteno je iz MUP-a.