Lazović: Biznis ne traži samo visoku stručnu spremu i diplome

„Rješavanje problema nezaposlenosti među mladima je poseban ekonomski i socijalni izazov za zemlje u razvoju, a posebno one koje imaju za cilj napredak na putu evropskih i evroatlantskih integracija“, rekao je Lazović
8 komentar(a)
Vujica Lazović, Foto: Savo Prelević
Vujica Lazović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 15.05.2015. 10:48h

Nedostatak srednjeg stručnog kadra ozbiljan je limit u daljem ekonomskom razvoju Crne Gore, ocijenio je potpredsjednik Vlade, Vujica Lazović.

Lazović je na konferenciji u Privrednoj komori (PKCG) o sistemu dualnog obrazovanja kao modela za unaprijeđivanje ekonomije, poručio da ukoliko se želi stvoriti zdravo tržište rada moraju se, između ostalog, obezbijediti adekvatna praktična znanja za studente i učenike.

„Kao i mnoge druge zemlje Evropske unije (EU), mi smo ušli u jednu diskrepancu koja je izazvana otvaranjem univerziteta i što većeg broja studenata i sada itekako osjećamo problem koji postaje ozbiljan limit u daljem ekonomskom razvoju, a to je nedostatak srednjeg stručnog kadra“, kazao je Lazović.

On smatra da će praksa i iskustvo dualnog obrazovanja, koje je u svojoj esenciji vezano za srednje stručno obrazovanje, mnogo pomoći da se napravi balans, ušetedi energija i unaprijedi kvalitet.

„U jednom momentu su svi pohrlili na univerzitete i svi su poželjeli diplome i visoku stručnu spremu, a biznis ne traži samo to“, kazao je Lazović.

Prema njegovim riječima, ključni problem u Crnoj Gori i uopšte u EU je visoka stopa nezaposlenosti među mladim ljudima, srednoškolcima i visokoškolcima, i s tim u vezi postojanje neusklađenosti između ponude i tražnje na tržištu rada.

„Rješavanje problema nezaposlenosti među mladima je poseban ekonomski i socijalni izazov za zemlje u razvoju, a posebno one koje imaju za cilj napredak na putu evropskih i evroatlantskih integracija“, rekao je Lazović.

Prema podacima Monstata, kako je dodao, nezaposlenost u Crnoj Gori se u prošloj u odnosu na 2013. godinu smanjila sa 19,5 odsto na 18 odsto.

„Ne mora i ne treba ovo mnogo da nas raduje, jer pored uočenih pozitivnih trendova posebno nas je zabrinula činjenica da u ukupnom broju nezaposlenih mladi ljudi, visokoškolci učestvuju u izuzetno visokom procentu“, kazao je Lazović.

To je, kako je ocijenio, negativan trend sa kojim već duže vrijeme pokušavaju izaći na kraj i nerazvijene i najrazvijenije zemlje EU.

Lazović je saopštio da Vlada razmišlja o mogućim načinima rješavanja tog problema.

„Stoga smo mi 2012. godine došli do ideje o kreiranju Programa stručnog osposobljavanja osoba za stečenim visokim obrazovanjem, koji ima za cilj motivaciju posebno privatnog sektora za otvaranje novih radnih mjesta, kao i sticanje praktičnog iskustva kod visokoškolaca“, naveo je Lazović.

On je podsjetio da trenutna statistika pokazuje da je Program naišao na veliko interesovanje kod visokoškolaca i poslodavaca.

Mijušković: Obrazovanje i obuka su u centru misije komora

Predsjednik PKCG, Velimir Mijušković, saopštio je da privredne komore u ukupnom sistemu obrazovanja imaju posebnu ulogu i mjesto.

„To znači da pored uloge u profilisanju kadra potrebnog tržištu rada, one posebnu pažnju posvećuju edukativnim aktivnostima, koje za cilj imaju stalno unaprijeđivanje znanja kod svojih članica“, rekao je Mijušković.

On smatra da su promjene u regulaciji tržišta rada, koje su proistekle iz novousvojenog Zakona o zapošljavanju stranaca, dodatno naglasile da Crna Gora ima problem nedostatka radne snage, a posebno srednjeg stručnog obrazovnog nivoa.

Obrazovanje i obuka, kako je ocijenio, u centru su misije komora.

„U konačnom zbiru na godišnjem nivou, približno 3,4 miliona ljudi se obučava u okviru komorskog sistema“, rekao je Mijušković.

On je dodao da PKCG organizuje niz seminara i na taj način svim članicama čini dostupnim najnovija znanja i vještine iz područja za koja sami pokazuju interesovanje.

„U skladu sa tim, PKCG je prošle godine organizovala 46 edukativnih aktivnosti koje je pohađalo više od dvije hiljade polaznika“, precizirao je Mijušković.

Šulc: Moramo garantovati mladim ljudima da će imati radno mjesto

Zamjenik predsjednika Eurochambresa i potpredsjednik Privredne komore Austrije, Marta Šulc, predstavila je način funkcionisanja dualnog sistema obrazovanja u Austriji, kao i iskustva preduzetnika.

Ona je saopštila da je dualno obrazovanje veoma važno u procesu obrazovanja zaposlenih i jedan od načina borbe protiv nezaposlenosti mladih.

“Moramo garantovati mladim ljudima da će imati radno mjesto”, rekla je Šulc koja je i poznati austrijski privrednik u oblasti turizma.

Ona je navela da se bavi turizmom, zajedno sa svojim bratom, i da svi učenici koji dolaze kod njih da se obučavaju imaju njihove brojeve telefona kao kontakt osobe koje mogu uvijek da pozovu.

“Dualni sistem obrazovanja je pravi način da se borimo protiv nezaposlenosti mladih”, rekla je Šulc.

Prema njenim riječima, Privredna komora Austrije daje mogućnost mladim ljudima da provjere svoje talente, odnosno sa njima obavlja razgovore.

“Mi kao preduzetnici želimo da dobijemo najbolje učenike i ljude koji su najviše motivisani”, kazala je Šulc.

Ona je dodala da u tom sistemu ima preko 200 različitih zanimanja, među kojima je nekoliko najzanimljivijih.

“Tu su za djevojke zanimanja u oblasti ekonomije, zatim frizer i recepcioner, dok je kod muškaraca najzastupljenija profesija automehaničara i stolara”, rekla je Šulc.

Ona je navela da je često pitaju zašto se preduzetnici bave obrazovanjem mladih, jer za njihove obuke troše novac. Šulc je navela da ti ljudi osjećaju povezanost sa preduzećem u kojem rade.

“Mi sa tim mladim ljudima, odnosno učenicima, potpisujemo ugovore, oni za to primaju platu i oni od te zarade nauče da žive. Te nadoknade su bitne za motivaciju, jer oni stvarno rade i da im se ne plaća ne bi bili tako motivisani”, zaključila je Šulc.

Bonus video: