ODBOR ZA EKONOMIJU

Podržan Predlog zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga

Prema predlogu od davaoca finansijskih usluga zahtijeva se da da njihovi zaposleni, koji građanima pružaju finansijske usluge, posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo u tom poslu, kao i da klijente tačno informišu o uslovima korišćenja usluga
3 komentar(a)
Odbor za ekonomiju, Foto: Boris Pejović
Odbor za ekonomiju, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 23.03.2015. 15:34h

Odbor za ekonomiju, budžet i finansije usvojio je predlog zakon o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga, čiji je cilj da se zaštite građani koji uzimaju kredite i da se oblast izdavanja kredita bolje zakonski reguliše.

Taj akt je predlog Lineralne parije čiji je lider Andrija Popović kazao da je njegova posebna važnost u tome što će detaljno regulisati oblast koja je, zbog mogućnosti proizvoljnog tumačenja postojećih normi, godinama produkovala probleme velikom broju građana koji nijesu imali efektivne mehanizme pravne zaštite.

Prema predlogu od davaoca finansijskih usluga (banaka, lizing kompanija i mikrofinasijskih institucija) zahtijeva se da da njihovi zaposleni, koji građanima pružaju finansijske usluge, posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo u tom poslu, kao i da klijente tačno informišu o uslovima korišćenja usluga.

Potrebno je i da klijente i žirante međusobno informišu i upoznaju s dokumentacijom i podacima pribavljenim prilikom procjene kreditne sposobnosti.

Odbor je usvojio Izvještaj o korišćenju novca Skupštine za prošlu godinu. Zakonodavna vlast je imala na raspolaganju 6,62 miliona eura od čega je potrošila 6,39 miliona.

Poslanici opozicije su posebno ukazali na rast konsultantskih usluga, isplate ugovora o djelu i ostalih naknada skupštinskoj administraciji. Prema izvještaju konsultantske usluge su povećane sa 428.000 na 492.500 ( 115,08 odsto), izdaci po osnovu ugovora o djelu sa 60.000 na 129.700 ( 216,26 odsto), a ostale naknade sa 30.000 na 75.000 (251,97 odsto).

"Izdaci za kosultantske usluge su veliki", rekao je Goran Tuponja (Pozitivna).

Aleksandar Damjanović (SNP) smatra da je sporono što se stručnoj službi plate na mjesecno nivou uvećavaju za 40 odsto umjesto da se uvede sistem nagrađivanja za one koji najviše rade. Tražio je da se dostave podaci o broju zaposleni na početku i na kraju godine.

U izvještaju se navodi da u prosjeku ima oko 138 zaposlenih.

Generalni sekretar Skupštine Siniša Stanković složio se da su izdvajanja za konsultantke usluge i ugovore o djelu velika i da ih treba smanjiti.

"Radimo analizu opterećenja po osnovu posla u Skupštini i kada bude gotova od nje će zavisiti nova sistematizacija. Saglasan sam da se plate ne mogu uvećavati za 40 odsto svaki mjesec jer onda zaposleni imaju osjećaj da im je to stvarna plata i nije dobro da se varijalibla računa kao startni dio zarade", rekao je Stanković.

Preporučujemo za Vas