VEĆI TROŠKOVI

Poslodavci zbog zdravstvenog osiguranja ne smiju smanjivati plate

Na prosječnu neto zaradu od oko 480 eura, što je 716 eura bruto, ovo povećanje od 0,5 odsto iznosi 3,6 eura
0 komentar(a)
Fond zdravstva, Foto: Vesko Belojević
Fond zdravstva, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 22.03.2015. 18:05h

Poslodavci u Crnoj Gori će u obračunu zarada zaposlenima za mart morati da primjenjuju izmjene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima su doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca povećani sa 3,8 odsto na 4,3 odsto bruto zarade.

Ova izmjena zakona objavljena je u Službenom listu 27. februara, a stupila je na snagu narednog dana što znači da će martovska zarada biti prva na koju se primjenjuje, što je “Vijestima” potvrđeno i u Ministarstvu finansija.

Ovaj doprinos pripada grupi poreza i doprinosa na teret poslodavca i zbog njega ne smiju smanjivati zarade zaposlenom, već ga moraju platiti kao svoj trošak. Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje ostala je 8,5 odsto.

Na prosječnu neto zaradu od oko 480 eura, što je 716 eura bruto, ovo povećanje od 0,5 odsto iznosi 3,6 eura.

Kada je pripremana izmjena zakona, krajem prošle godine, Vlada je očekivala da će se on primjenjivati od početka ove godine i da će od povećanja doprinosa u budžet za zdravstvo dobiti novih pet miliona eura. Međutim, procedura usvajanja izmjena zakona u Skupštini je kasnila, pa će se primjenivati na 10 mjeseci, zbog čega će očekivani prihod biti nešto veći od četiri miliona.

Ovom izmjenom zakona stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje povećana je za 0,5 i za još neke kategorije poput samostalnih preduzetnika, vjerskih službenika, inostranih penzionera i za neke socijalne kategorije kojima se iz budžeta državnih institucija uplaćuje zdravstveno osiguranje.

Kako je „Vijestima“ saopšteno iz Fonda za zdravstveno osiguranje stopa doprinosa za preduzetnike i osobe koje obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje i osobe koje ostvaruju ugovorenu naknadu, ako nijesu obveznici po drugom osnovu, sada će biti 12,8 odsto bruto prihoda, a ranije je iznosila 12,3 odsto.

Za osobe koje ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje, nezaposlena lica koja su na evidenciji nezaposlenih lica, a ne primaju naknadu po tom osnovu, borci, vojni invalidi, civilni invalidi rada, članovi njihovih porodica i korisnici prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca, korisnici socijalno zaštitnih prava u skladu sa posebnim propisima, osobe koje su na izdržavanju kazne zatvora, kao i za lica kojima je izrečena mjera obaveznog čuvanja i obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, stopa doprinosa sada iznosi 4,3 odsto tog bruto prihoda, a do sada je bila 3,8 odsto.

Stopa doprinosa za inostrane penzionere, registrovane poljoprivrednike, odnosno vlasnike poljoprivrednog zemljišta, za sveštenike, vjerske službenike, monahe i monahinje i lica koja su nosioci ličnog osiguranja doprinos sada iznosi 12,8 odsto prikazanih bruto prihoda, a ranije je bio 12,3 odsto.

Stopa doprinosa za korisnike penzija po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore ostala je jedan odsto kao i do sada.

Deficit je sada 25 miliona eura

Budžetom za ovu godinu, koji je rađen prije nego što je predložena izmjena Zakona o povećanju doprinosa, Vlada planira da od doprinosa za zdravstveno osiguranje dobije ukupno 145 miliona eura.

Istovremeno, trošak za zdravstvenu zaštitu iznosi oko 170 miliona, što znači da se iz drugih državnih prihoda nadoknađuje deficit od 25 miliona eura.

Sada će taj deficit zbog povećanja doprinosa biti manji za očekivani povećani prihod od četiri do pet miliona eura.

U obrazloženju izmjena zakona iz Vlade su tada naveli da će dodatni prihod utrošiti na povećanje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Od prosječne plate, za zdravstvo ide 91 euro

Zaposleni sa prosječnom zaradom od 480 eura neto ukupno državi plati mjesečno 88 eura za zdravstveno osiguranje.

Od tog iznosa 61 euro je na teret zaposlenog i umanjuje se, zajedno sa drugim porezima i doprinosima, od njegove bruto zarade.

Dosadašnji doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca na prosječnu zaradu iznosio je 27 eura, i on se sa ostalim porezima i doprinosima na teret poslodavca računao na bruto zaradu.

Sada će ukupan doprinos za zdravstvo na prosječnu zaradu iznositi 91,6 eura, od čega se povećava samo iznos za poslodavca na 31,6 eura.