PRIVREDNIK ILIJA KRAČKOVIĆ ZA "VIJESTI"

Predlaže izmjenu zakona: Firme koje vrijede euro uništiše druge

Uvesti strože uslove za osnivanje DOO kako bi imali imovinu kojom će garantovati za svoje poslovanje
8 komentar(a)
Ažurirano: 13.03.2015. 20:15h

Zakon o privrednim društvima trebalo bi odmah promijeniti kako bi se pooštrili uslovi za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i kako bi morali imati imovinu kojom garantuju za svoje poslovanje. Mislim da su sadašnja rješenja u Zakonu jedan od glavnih uzroka zašto smo došli u situaciju da imamo 14,5 hiljada blokiranih preduzeća, koja su dužna 550 miliona eura, ocijenio je za „Vijesti“ Ilija Kračković, dugogodišnji privrednik.

„Moje analize govore da su ovih 14,5 hiljada blokiranih preduzeća, koji su napravili interni (unutrašnji) dug u Crnoj Gori u iznosu od 550 miliona, u krajnjem oštetili društveni bruto proizvod za pet odsto tokom posljednjih nekoliko godina“, naveo je Kračković.

Prema njegovom mišljenju, u “nedostatku poslovnog morala” u Crnoj Gori glavni problem u našoj privredi napravila su društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).

DOO se može osnovati sa osnivačkim kapitalom od jednog eura, bez druge imovine, a ograničena je odgovornost za nastale obaveze u poslovanju njegovih osnivača.

“Od tih 14 hiljada preduzeća, makar 80 odsto su jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. U praksi se dešava da preduzeća sa kapitalom od jednog eura stupaju u poslovne odnose sa partnerima od kojih uzimaju robu, zadužuju se, prave dugove i stvaraju problem u lancu”, kazao je Kračković.

U staroj Jugoslaviji prema Zakonu o preduzećima osnivački kapital je iznosio 5.000 dolara.

U narednom periodu on očekuje dalje povećanje broja blokiranih preduzeća u privredi, ukoliko se ne pristupi izmjenama sadašnjeg Zakona i pooštravanju uslova osnivanja društava sa ograničenom odgovornošću.

„Kada je promijenjen stari Zakon o preduzećima i zamijenjen Zakonom o privrednim društvima, bila je namjera države da olakša način formiranja društava s tim da podstakne preduzetništvo“, dodao je Kračković i napomenuo da se po sadašnjem Zakonu mogu formirati akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, ali i da se djelatnost može obavljati registracijom preduzetnika koji nema status pravnog lica.

Neće praviti dug ako gube imovinu

Osnivački kapital preduzeća sastoji se od novčanog i nenovčanog uloga, odnosno, imovine. Kračković smatra da svako novoformirano DOO moralo da ima nenovčano ulaganje u vidu poslovnih zgrada, zemljišta ili druge svojine.

“Ako privatnik zna da će zbog neizmirivanja obaveze imovina biti rasprodata kroz stečaj, drugačije će i razmišljati, a poslovni moral će u Crnoj Gori da raste. Ni u snu nikome neće pasti na pamet da uzme robu koju zna da ne može platiti“, smatra Kračković.

On smatra da bi trebalo povećati osnivački kapital i za akcionarska društva, koji prema sadašnjem propisu iznosi 25.000 eura.

„Nelikvidnost i nesolventnost preduzeće jedino može prevazići ako ima imovinu. Preduzeća koja su sad u blokadi, a bez imovine, dugove nikako ne mogu vratiti, ali njihovi vlasnici mogu osnovati novo, ali i promijeniti banku“, zaključio je Kračković.