POZITIVAN TREND RAZVOJA

UNIQA zauzela drugu poziciju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori

Na tržištu dominantno učešće imaju neživotna osiguranja sa 82,66% dok životna osiguranja imaju tržišni udio od 17,34%
126 pregleda 2 komentar(a)
UNIQA
UNIQA
Ažurirano: 10.03.2015. 15:32h

Posvećeni odnos prema klijentima i pertnerima oblježili su 2014. godinu u UNIQA osiguranju. Razvoj bankoosiguranja i obogaćivanje portfolija proizvoda UNIQA osiguranja.

Uprkos nepovoljnim kretanjima na tržištu i nestabilnoj mikro i makroekonomskoj situaciji, preliminarni podaci za 2014. godinu ukazuju na pozitivan trend razvoja UNIQA osiguranja koja je zauzela drugu tržišnu poziciju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori.

Ukupna bruto fakturisana premija UNIQA-e u 2014.godini iznosila je 11.725.524 eura, što predstavlja 16.21% tržišnog učešća. UNIQA je ostvarila ukupan rast premije osiguranja u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu u skoro svim oblastima i to:

  •  osiguranje života 17,46%,
  • kasko osiguranje 13,97%,
  • osiguranje od nezgode 50,91%,
  • putno zdravstveno osiguranje 8,13%,
  • obavezno osiguranje motornih vozila 4,01%,
  •  granično osiguranje 18,24%,
  • zdravstveno osiguranje 43,36%.

„UNIQA ja od ulaska na crnogorsko tržište prepoznata kao moderna kompanija koja osluškuje potrebe svojih klijenata i nalazi načine da inovativnim pristupom kreira usluge prilagođene njihovim potrebama. Za nas je to podstrek da nastavimo da se razvijamo, i da se mijenjamo, jer samo na taj način možemo da svakodnevno osvajamo povjerenje građa Crne Gore. Godina pred nama svakako će biti izazovna, ali vjerujem da sa dobrim timom može da nastavimo da unapređujemo našu industriju’’, istakla je Nela Belević, izvršni direktor UNIQA osiguranja.

Na tržištu osiguranja u Crnoj Gori prisutno je 9 osiguravajućih kuća. I dalje, dominantno učešće imaju neživotna osiguranja sa 82,66% dok životna osiguranja imaju tržišni udio od 17,34%.

Kada je UNIQA u pitanju, trend intezivnog razvoja proizvoda i prilagođavanja potrebama klijentima, posebno u oblastima zdrastvenog i životnog osiguranja nastavljen je i u 2014. godini. O UNIQA osiguranju u Crnoj Gori: UNIQA kroz dvije kompanije u Crnoj Gori, 

Preporučujemo za Vas