Sekretarijat EZ dao pozitivno mišljenje na dva nacrta zakona

„Oba nacrta su veoma dobra. Na Nacrt zakona o prenosnim sistemima za prekograničnu razmjenu električne energije i prirodnog gasa praktično nemamo primjedbi, a na Nacrt zakona o energetici ima nekoliko i uglavnom se odnose na dio koji se bavi gasom i strujom“, navodi se u dopisu Sekretarijata
92 pregleda 0 komentar(a)
Janez Kopač, Foto: Savo Prelević
Janez Kopač, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.02.2015. 14:29h

Sekretarijat Energetske zajednice (EZ) dao je pozitivno mišljenje na nacrte zakona o energetici i o prenosnim sistemima za prekograničnu razmjenu električne energije i prirodnog gasa, koje Ministarstvo ekonomije priprema više od godinu.

„Oba nacrta su veoma dobra. Na Nacrt zakona o prenosnim sistemima za prekograničnu razmjenu električne energije i prirodnog gasa praktično nemamo primjedbi, a na Nacrt zakona o energetici ima nekoliko i uglavnom se odnose na dio koji se bavi gasom i strujom“, navodi se u dopisu Sekretarijata koji je potpisao direktor Janez Kopač, u koji je agencija Mina-business imala uvid.

Nacrt novog zakona o energetici određuje energetske djelatnosti i uređuje uslove i način njihovog obavljanja, radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom. Taj propis određuje i javne usluge i druge djelatnosti u oblasti energetike od interesa za Crnu Goru, način organizovanja, upravljanja i funkcionisanja tržišta električne energije i gasa, način, uslove i podsticaje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije, energetsku efikasnost u sektoru proizvodnje, prenosa i distribucije energije, kao i druga pitanja od značaja za energetiku.

Nacrt sadrži i odredbe o gubicima, pa je njime predviđeno da je proizvođač dužan da plati troškove tehničkih gubitaka od praga proizvodnog objekta do mjesta predaje u prenosni ili distributivni sistem.

U Nacrtu je navedeno i da regulisane tarife za snabdijevanje električnom energijom ili gasom obuhvataju cijene električne energije ili gasa i cijene za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije ili gasa koje se sastoje od cijene za angažovani kapacitet i cijene dozvoljenih gubitaka.

Tarife sadrže i naknade za rad operatora tržišta, za snabdijevanje, za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i druge naknade u skladu sa zakonom.

Skupština je u četvrtak usvojila izmjene i dopune postojećeg Zakona o energetici čiji je sastavni dio amandman koji predviđa da građani ne plaćaju gubitke elektroenergetskog sistema.

U toku javne rasprave za Nacrt zakona o energetici, koja je održana u avgustu i septembru prošle godine, pristiglo je oko 350 komentara i sugestija od energetskih kompanija, javnih institucija i privatnih kompanija i od nekoliko udruženja privrednika i civilnog sektora, a najveći broj komentara pristigao je upravo od Sekretarijata Energetske zajednice.

Nacrtom zakona o prenosnim sistemima za prekograničnu razmjenu električne energije i prirodnog gasa propisuju se uslovi za pristup sistemu za prekograničnu razmjenu električne energije i sistemima prirodnog gasa.

Njime se utvrđuju i mjere za objezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja gasom i odgovornosti za osiguravanje adekvatnog i neprekidnog funkcionisanja tržišta prirodnog gasa i način dostavljanja i objavljivanja podataka od značaja za tržište električne energije. Zakonom se uređuje i učešće regulatornog tijela i energetskih subjekata u kompenzacionom mehanizmu između operatora prenosnih sistema električne energije i zajedničkom regulatornom pristupu naplati prenosa članica Zajednice.

„Ministarstvo ekonomije je prethodnih mjeseci intenzivno razmatralo sve dostavljene komentare i sugestije kako bi nacrte pomenutih zakona uskladila sa EU legislativom i standardima koje propisuje Energetska zajednica“, kazali su u Ministarstvu.

Nakon pozitivnog mišljenja Sekretarijata Energetske zajednice, Ministarstvo ekonomije će nacrte oba zakona poslati Evropskoj komisiji na mišljenje, nakon čega će biti dostavljeni i Vladi na razmatranje i Skuštini na usvajanje.

Bonus video: