"DA SE GLASA JAVNO"

Bivši radnici sa sjevera: Ako se u petak ne izglasaju izmjene zakona o PIO izlazimo na ulicu

Bivši radnici su istakli da ne traže ništa drugo, već samo da budu ravnopravni sa ostalima, da se poštuje Ustav ove države i da se tretiraju isto kao kao oni u Podgorici, Nikšiću ili Baru
23 komentar(a)
Gornji Ibar, Foto: Aida Skorupan
Gornji Ibar, Foto: Aida Skorupan
Ažurirano: 25.02.2015. 10:55h

Ako u petak Skup­šti­na Crne Gore ne izglasa izmjene i dopune Zakona o Pio, ko­jim je pred­vi­đe­no pen­zi­o­ni­sa­nje po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma svih biv­ših rad­ni­ka pri­va­ti­zo­va­nih pred­u­ze­ća, ko­ji su zbog ste­ča­ja osta­li bez po­sla,muškarci sa 30 godina radnog staža I žene sa 25 godina svi izlazimo na ulicu, saopštili su bivši radnici i manjinski akcionari "Gornjeg Ibra" izRožaja i bivši radnici GRO "Radnik'' iz Bijelog Polja.

"Takođe smo zatražili od predlagača da se u petak javno glasa, da bi znali ko ruši ovu državu i njen Ustav i koje protiv ovog naroda, koji dijeli na regione. Pozivamo sve poslanike iz Sjevernog regiona, da ne idu protiv svoga naroda sa Sjevera,koji ga je izabrao da ga zastupa, ne da zastupa svoje lične interese, već gradjane,u suprotno se može suočiti sa posljedicama", navodi se u saopštenju.

Bivši radnici dodaju da ne traže ništa drugo, već samo da budu ravnopravni sa ostalima, da se poštuje Ustav ove države i da se tretiraju isto kao kao oni u Podgorici, Nikšiću ili Baru.

"Pozivamo predlagača da ne odlaže glasanje jer je dosta dato vremena Vladi Crne Gore, da se sabere a sigurni smo da se sabrala dobro,jer kada smo mi na Sjeveru u pitanju svi se nešto sporo sabiraju. Takođe smo zatražili pismeno i od Ustavnog suda, da prije 15. marta uzme u razmatranje našu inicijativu na ocjenu ustavnosti na predlog izmjene i dopune zakona o PIO koji je 27. decembra izglasan u Skupštini Crne Gore a koji je neustavan, da se odmah kao takav proglasi, jer nećemo dozvoliti nijedan više zakon da prođe u Skupštini Crne Gore, koji građane tretira neravnopravno iako su Ustavom svima prava jednako zagarantovana".

Preporučujemo za Vas