MLADI SU NAŠ POTENCIJAL, PRUŽIMO IM ŠANSU

ZZZ: Novi program za nezaposlene

5 komentar(a)
studenti, Foto: Shutterstock
studenti, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.02.2015. 11:15h

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZ) pozvao je danas nezaposlene sa stečenim visokim obrazovanjem da učestvuju u pilot programu pod nazivom Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu. U javnom pozivu se navodi da programski sadržaji obezbjeđuju učesnicima razvoj preduzetničkih kompetencija i specifičnih poslovnih vještina izrade, upravljanja i implementacije projekata, kao i klasterskog povezivanja subjekata privređivanja.

Program će se realizovati za 50 nezaposlenih osoba, najmanje po dvije iz svih opština, u trajaće 12 mjeseci. Sprovodiće se u dva dijela, prvi dio programa biće teorijski, koji traje tri mjeseca, a drugi dio praktični, uz radno angažovanje u programu devet mjeseci. Prijavu na poziv mogu podnositi nezaposleni do 30 godina koji imaju visoko obrazovanje, u obimu od najmanje 180 kredita, najmanje devet mjeseci radnog iskustva, Microsoft Office i internet znanja rada na računaru i B2 nivo znanja engleskog jezika.

Poziv je otvoren osam dana od objavljivanja. Prijava na poziv podnosi se prema mjestu prebivališta podnosioca prijave, na Obrascu PPZM koji se može preuzeti sa sajta Zavoda, kao i na arhivi biroa rada. Uz prijavu na poziv podnosilac dostavlja i CV, kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, kopije dokaza o poznavanju rada na računaru i engleskog jezika.

Za one koji nemaju dokaze o poznavanju rada na računaru i engleskog jezika, Zavod organizuje njihovu provjeru. ZZZ će napraviti selekciju prijavljenih, na osnovu ocjene usklađenosti ličnih karakteristika sa zahtjevima projektovanih poslova i sačiniti rang listu kandidata za pilot program Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu. Izbor učesnika programa uradiće izvođač programa, u roku od 25 dana od isteka roka za prijem prijava.

Podnosilac prijave će biti obavješten o ishodu prijave, u roku od pet dana od donošenja odluke o izboru učesnika programa. Bliže informacije u vezi sa pozivom zainteresovani mogu dobiti u birou rada, prema mjestu prebivališta.

Zavod je danas raspisao i konkurs za izbor izvođača programa, koji će se realizovati u trajanju od 12 mjeseci.

Preporučujemo za Vas