"NEPRIHVATLJIV PREDLOG"

Radnici Brodogradilišta protiv aneksa Ugovora o koncesiji

„Sindikalna organizacija smatra da se i onim novo-zaposlenim radnicima sa kojima u toku probnog rada Koncesionar raskine nove ugovore o radu, trebaju obezbjediti otpremnine"
71 pregleda 3 komentar(a)
Brodogradilište Bijela, Foto: Slavica Kosić
Brodogradilište Bijela, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 03.02.2015. 15:12h

Sindikalna organizacija Jadranskog brodogradilišta Bijela (JBB) nezadovoljna je predloženim aneksom Ugovora o koncesiji za koji upućeni tvrde da je usklađen sa željama novog vlasnika Brodogradilišta, holandske kompanije "Damen", odnosno kompanije "Adriatic Marinas-Porto Montenegro" koji su partneri u ovom poslu. Sindikalci ističu da je član br. 8 predloga Aneksa drugog Ugovora o koncesiji u suprotnosti sa Kolektivnim ugovorom i da je za njih neprihvatljiv.

Podsjećamo da će, prema ankesu ugovora Damen imati pravo da odabere između 100 i 150 radnika iz Brodogradilišta i ponudi im nove ugovore o radu. Svi će imati probni rad od tri mjeseca u toku kojeg ih Holanđani mogu otpustiti i to bez otpremnine.

„Sindikalna organizacija smatra da se koncesionar treba obavezati na zapošljavanje postojećih zaposlenih, pod uslovom da kod njih za to postoji interesovanje“, navodi se u saopštenju sindikalne organizacije Brodogradilišta koje je potpisao predsjednik Gligo Tomanović.

„Sindikalna organizacija smatra da se i onim novo-zaposlenim radnicima sa kojima u toku probnog rada Koncesionar raskine nove ugovore o radu, trebaju obezbjediti otpremnine, i to u onom nivou i po onom kriterijumu koji je važio za zaposlene koji su predhodno napustili firmu, ili po Kolektivnom ugovoru JBB, ukoliko je to povoljnije za novo-zaposlene“, navodi se u saopštenju. .

Zahtjevaju da se “svim eventualnim tehnološkim viškovima radne snage, obezbjede otpremnine koje su regulisane Kolektivnim ugovorom JBB: 24 mjesečne neto zarade zaposleng, , plus 500 eura za svaku godinu radnog staža u JBB.

U dopisu Sindikalne organizacije Brodogradilišta Vladi Crne Gore ističe se i da su zaposleni „izričito protive stečaju kao načinu privatizacije t.j. prodaji imovine JBB.

Traže da se „revidira nacrt Aneksa II Ugovora o koncesiji, i da se Sindikalna organizacija uključi u tok procesa privatizacije odnosno prodaje imovine Brodogradilišta,

Predlogom aneksa II ugovora koncesionaru je omogućen traženi minimalni rok trajanja koncesije od 45 godina, pa je kompaniji "Damen" omogućeno da kompaniju "Jadransko brodogradilište Bijela" drži do 2055. godine.Važeći Zakon o lukama dozvoljava maksimalno trajanje koncesije od 30 godina. Aktuelni koncesioni ugovor zaključen između Lučke uprave Crne Gore i Jadransko brodogradilište Bijela stupio je na snagu 1. januara 2011. i ističe 2041.