PROPAO POKUŠAJ

Kotor: Zbog štamparske greške poništen tender za kanalizaciju

„Državna komisija je poništila predmetni postupak javne nabavke zbog 'neusklađenosti između javnog poziva i tenderske dokumentacije', a koja se ogleda u očigledoj tehničkoj grešci nastaloj prilikom kucanja“, saopšteno je iz Direkcije
191 pregleda 3 komentar(a)
Opština Kotor, Foto: Ivana Komnenić
Opština Kotor, Foto: Ivana Komnenić
Ažurirano: 26.01.2015. 20:06h

Komisija za kontrolu javnih nabavki poništila je tender Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, koji se odnosio na izgradnju kanalizacionog sistema kroz gornji dio Starog grada.

Iz Direkcije su saopštili da je razlog tehnička greška prilikom kucanja.

„Državna komisija je poništila predmetni postupak javne nabavke zbog 'neusklađenosti između javnog poziva i tenderske dokumentacije', a koja se ogleda u očigledoj tehničkoj grešci nastaloj prilikom kucanja“, saopšteno je iz Direkcije.

Navodi se da se radi samo o jednoj riječi na strani 27 tenderske dokumentacije, gdje kod obaveznih uslova koje ponuđač treba da ispuni stoji „rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje“, a treba da stoji na „objektima hidrotehnike“.

Kako je saopšteno, u toku prošle godine, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora je sprovela 64 postupka javnih nabavki, od kojih je samo tender 51/14 za izgradnju kanalizacionog sistema kroz gornji dio Starog grada, odlukom Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, poništen.

Razlog kontrole ovog tendera, dodaje se, nije žalba ponuđača, već je u skladu sa članom 144 Zakona o javnim nabavkama, postupak čija je vrijednost više od 500 hiljada eura, bio predmet redovnog pregleda Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

„Da je riječ o očiglednoj tehničkoj grešci, jasno je bilo i ponuđačima jer od sedam potencijalnih , koji su otkupili tendersku dokumentaciju, niko nije tražio pojašnjenje zbog ove nelogičnosti“, kazali su iz Direkcije.

Iz Direkcije su rekli da je jasno da očigledna tehnička greška nije mogla da dovede do diskriminacije ponuđača ili ograničenja tržišne konkurncije, kako to u rješenju navodi Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki.

„Ovo tim prije, što i u javnom pozivu koji je objavljen na Portalu uprave za javne nabavke i u pozivu koji čini sastavni dio tenderkse dokumentacije, ispravno napisano koje licence ponuđač treba dostaviti, dok je samo na jednom mjestu u ovako obimnoj tenderskoj dokumentaciji od 92 strane, napravljena tehnička greška u jednoj riječi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se i da je evidentno da je kompletan postupak javne nabavke sproveden bez pojašnjenja u ovom dijelu tenderske dokumentacije. „Takođe i bez žalbi od strane drugih učesnika javnog poziva, pa smatramo da nema mjesta ovakvom stavu Državne komisije da javni poziv i tenderska dokumenatcija nijesu usaglašeni“.

„Napominjemo još jednom, da je bilo ko od potencijalnih ponuđača imao dilemu koju licencu treba dostaviti, tražio bih pojašnjenje tenderske dokumentacije i ova greška bi na vrijema bila otklonjena“, navodi se u saopštenju Direkcije.