PONIŠTEN TENDER

„Bemaks” izgubio posao rekonstrukcije puta za Spuž od 3,5 miliona eura

Državna komisija je utvrdila bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama, jer je neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom mogla da dovede do diskriminacije ponuđača ili do ograničavanja konkurencije na tom nadmetanju
5029 pregleda 6 komentar(a)
Direkcija Sava Parače mora ponovo raspisati tender: Mehanizacija “Bemaxa”, Foto: Obrad Pješivac
Direkcija Sava Parače mora ponovo raspisati tender: Mehanizacija “Bemaxa”, Foto: Obrad Pješivac

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Direkcije za saobraćaj procijenjene vrijednosti 3,5 miliona eura, za rekonstrukciju puta Rogami–Spuž. Direkcija, kojom rukovodi direktor Savo Parača, kao najpovoljniju izabrala je ponudu firme “Bemax”, u vlasništvu biznismena Veselina Kovačevića i njegovog kuma Ranka Ubovića.

Drugorangirana na ovom tenderu bila je ponuda firme “Tehnoput MNE”, ponuda konzorcijuma firmi „Met&Alu Plast“ i “Gradnja promet”, ocijenjena je kao ispravna i trećerangirana, dok je ponuda “Crnagoraputa” odbijena kao neispravna.

Novac uplaćen za naknadu za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 20.000 eura, Državna komisija će vratiti žaliocu na ovom tenderu firmi „Met&Alu Plast“ iz Danilovgrada, dok je Direkcija za saobraćaj obavezana da, po pravosnažnosti rješenja, vrati istoj firmi 4.719 eura, na ime troškova sastavljanja žalbe i to u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja.

Državna komisija je utvrdila bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama, jer je neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom mogla da dovede do diskriminacije ponuđača ili do ograničavanja konkurencije na tom nadmetanju.

Nasuprot činjenici datoj u napomeni da će se predmet nabavke realizovati po tehničkoj dokumentaciji - revidiranoj projektnoj dokumentaciji, naručilac je članom 9 nacrta ugovora “predvidio da će izvođač radova odgovarati za nedostatke zemljišta na kome je podignuta građevina, što je nezakonit zahtjev i može da dovede do diskriminacije izabranog ponuđača”.

Takođe, članom 6 nacrta ugovora bilo je predviđeno da ako izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova, kao i produženi rok, da naručilac ima pravo da sve ili preostali dio nezavršenih radova ustupi drugom izvođaču. Predviđeno je bilo da eventualne razlike između ugovore cijene radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi prvobitni izvođač što je, kako je utvrdila Komisija, “nezakonit zahtjev”.

“Naručilac ne može da ustupi izvođenje radova drugom izvođaču bez prethodno sprovedenog novog postupka javne nabavke”, naveli su iz Komisije.

Preporučujemo za Vas