IZVRŠENJE BUDŽETA...

Ministarstvo finansija donijelo uputstvo o radu Državnog trezora

"Pregled neizvršenih obaveza dostavlja se trezoru najkasnije do kraja februara naredne godine. Izuzetno, pregled neizvršenih obaveza na zahtjev generalnog direktora Direktorata državnog trezora dostavlja se i ranije"
328 pregleda 0 komentar(a)
Ministarstvo finansija, Foto: Boris Pejović
Ministarstvo finansija, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 06.01.2015. 15:14h

Ministarstvo finansija donijelo je uputstvo o radu Državnog trezora kojim se, između ostalog, propisuje bliži način izvršenja budžeta, kontrola finansijskih transakcija, prikupljanja prihoda i upravljanje domaćim i spoljnim dugom države.

U dokumentu se navodi da potrošačke organizacije sačinjavaju godišnji pregled svih neizvršenih obaveza, da bi utvrdili one obaveze koje će se isplatiti u narednoj fiskalnoj godini.

"Pregled neizvršenih obaveza dostavlja se trezoru najkasnije do kraja februara naredne godine. Izuzetno, pregled neizvršenih obaveza na zahtjev generalnog direktora Direktorata državnog trezora dostavlja se i ranije”, navodi se u uputstvu.

Neizmirenim obavezama smatraju se, kako se dodaje, obaveze za izdatke koji su planirani godišnjim Zakonom o budžetu, a nijesu plaćene u roku dospijeća.

"Potrošačke organizacije vode registar primljenih faktura i istog dana po prispjeću fakture u potrošačku organizaciju evidentiraju primljenu fakturu kroz računovodstveni informacioni sistem trezora”, rekli su iz Ministarstva.

Za podizanje gotovine sa glavnog državnog računa trezora, generalni direktor Direktorata Državnog trezora imenuje dvije ili više osoba, o čemu obavještava Centralnu banku i dostavlja karton deponovanih potpisa za imenovane osobe

Registar primljenih faktura sadrži podatke vezane za sve fakture za isporučenu robu, nabavljenu opremu ili korišćene usluge, kao i sporne ili poništene fakture.

"Fakture koje potrošačke organizacije prime za nabavljene proizvode, opremu i korišćene usluge treba platiti do datuma dospjeća plaćanja, s ciljem boljeg upravljanja i svrsishodnog korišćenja državnog novca i održavanja reputacije dužnika od povjerenja”, navodi se u uputstvu.

Za podizanje gotovine sa glavnog državnog računa trezora, generalni direktor Direktorata Državnog trezora imenuje dvije ili više osoba, o čemu obavještava Centralnu banku i dostavlja karton deponovanih potpisa za imenovane osobe.

"Imenovane osobe putem zahtjeva za isplatu gotovog novca podižu gotovinu sa glavnog državnog računa trezora, koju putem naloga za isplatu gotovog novca predaju blagajnicima potrošačkih organizacija. Za blagajnu u potrošačkoj organizaciji zadužen je blagajnik, koji je lično odgovoran za njeno čuvanje i jedini ima pristup novcu u blagajni”, navodi se u dokumentu.

Kada su u pitanju državni bankarski računi, službenik za finansije koji je odgovoran za njihovo vođenje obezbijeđuje, po potrebi, dnevne, sedmične ili mjesečne izvode sa državnih bankarskih računa.

"Ministarstvo određuje vrijeme i način kontrole upotrebe državnih bankarskih računa i nalaže zatvaranje računa za koje ocijeni da su nepotrebni, nevažeći ili neaktivni”, navodi se u dokumentu.

Ministarstvo, kako se dodaje, obezbjeđuje efikasno upravljanje likvidnošću.

Upravljanje likvidnošću, naročito obuhvata obezbijeđivanje dovoljnog iznosa novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora za blagovremeno plaćanje planiranih obaveza, uzimanje kratkoročnih pozajmica i emisije kratkoročnih hartija od vrijednosti u cilju obezbijeđivanja i održavanja likvidnosti budžeta, kao i investiranje slobodnog državnog novca, vodeći računa o planu budućih prihoda i obaveza.

Ministarstvo finansija obezbijeđuje evidentiranje domaćih i stranih dugova pomoću odgovarajućeg sistema za upravljanje dugom.

"Za vrijeme trajanja duga sva plaćanja državi ili od države po osnovu servisiranja duga evidentiraju se u sistemu upravljanja dugom. Izvještaj o stanju državnog i javnog duga jednom u tri mjeseca podnosi se ministru finansija, a jednom godišnje Vladi”, dodaje se u dokumentu.

Potrošačkoj jedinici, kako je propisano uputstvom, za izvršavanje finansijskih zadataka može se dati određena suma novca putem avansa iz državne blagajne ili uplatom na račun otvoren kod poslovne banke za korišćenje poslovne platne kartice.