"VRIJEME DA VLADA REAGUJE"

Keković: Standard zaposlenih nastavio da slabi

Keković je rekao da su brojni problemi s kojima se suočavaju zaposleni u Crnoj Gori i da se tiču nepoštovanja osnovnih prava iz radnog odnosa, kao što su ugovori o radu na određeno vrijeme, neredovna i isplata minimalne zarade, prisilni prekovremeni rad, uskraćivanje prava na slobodne dane za vikend i praznike...
113 pregleda 7 komentar(a)
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.01.2015. 13:25h

Prošla godina bila je jedna u nizu u kojoj je standard zaposlenih oslabio, zbog čega je krajnje vrijeme da Vlada promijeni ekonomsku politiku koja je bila na štetu radnika, ocijenio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković. “Standard zaposlenih u prošloj godini i dalje je padao, o čemu najbolje svjedoče udari na njihove zarade, koje nijesu povećavane zadnji sedam godina, dok su cijene roba i usluga kontinuirano rasle. Pored toga uveden je dodatni porez na zarade, povećane su stope za obavezno socijalno osiguranje na teret plate radnika i porez na dodatu vrijednost (PDV), a uvedene su i nove takse”, kazao je Keković agenciji Mina-business. On je naveo da se Vlada tokom prethodnih godina od globalne ekonomske krize branila mjerama koje su išle na štetu zaposlenih i građana, zbog čega je krajnje vrijeme da promijeni ekonomsku politiku i više zahvati od svijeta kapitala, koji je godinama bio zaštićen. Keković je rekao da su brojni problemi s kojima se suočavaju zaposleni u Crnoj Gori i da se tiču nepoštovanja osnovnih prava iz radnog odnosa, kao što su ugovori o radu na određeno vrijeme, radni angažman preko Agencije za privremeno ustupanje radnika, neredovna i isplata minimalne zarade, prisilni prekovremeni rad, uskraćivanje prava na slobodne dane za vikend i praznike, kao i na puni godišnji odmor i izbjegavanje uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. “Kada je u pitanju pravo na sindikalno organizovanje i djelovanje, kao jedno od osnovnih, često se susrijećemo sa antisindikalnom diskriminacijom i opstrukcijama poslodavaca. To se najčešće odnosi na sindikalne aktiviste USSCG ili zaposlene koji žele sindikalno organizovati pri toj sindikalnoj centrali”, saopštio je Keković. On smatra da je neophodno agilnije postupanje nadležnih institucija, posebno Inspekcije rada, u kontroli i sankcionisanju poslodavaca koji krše prava radnika. “Međutim, do sada nadležne institucije nijesu pokazivale zainteresovanost da se sa tim problemom uhvate na profesionalan i efikasan način”, kazao je Keković.

Sa jednog od protesta radnika

On je podsjetio da USSCG od 2009. godine vodi kampanju koja se odnosi na pravo zaposlenih na slobodan dan za praznika. “Svjedoci smo da brojni poslodavci tjeraju zaposlene da rade za praznike, što je takozvani prisilni rad. Umjesto da kažnjava poslodavce koji krše pravo zaposlenih na slobodan dan, Inspekcija rada se, nakon tri godine kampanje, oglasila nenadležnom”, naveo je Keković. On je podsjetio da je USSCG uspjela da izdejstvuje izmjene Zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je propisana nadležnost Inspekcije rada u primjeni tog zakonskog dokumenta, ali se na terenu ništa nije promijenilo. “Poslodavci su nastavili da tjeraju zaposlene da rade za praznike. USSCG je i za ove novogodišnje praznike zahtijevala aktivno postupanje Inspekcije rada, pa ćemo vidjeti kakvi će biti efekti”, rekao je Keković. On je saopštio da je u prošloj godini nastavljen trend gašenja radnih mjesta, ali da nije bio izražen kao u 2013, kada je nekoliko hiljada zatvoreno. Ipak, sama činjenica da je negativni trend nastavljen, prema njegovim riječima, iritira, jer na drugoj strani nema politike otvaranja novih radnih mjesta i drastično raste nezaposlenost. “Mehanizmi za zaustavljanje tih negativnih trendova su, isključivo, u rukama Vlade i ona mora da značajan dio ekonomske politike posveti investiranju u očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranju novih, a manje investiranju u socijalne programe, kojim se kupuje socijalni mir, ali se na drugoj strani kontinuirano gube radna mjesta”, poručio je Keković. On je dodao da u prilog tome ide i poznata teza da je jeftinije sačuvati postojeće radno mjesto, nego otvoriti novo. Keković smatra da je najboja opcija za poboljšanje položaja zaposlenih vođenje interesnog socijalnog dijaloga, u kojem se socijalni partneri trude da prepoznaju i uvaže argumente druge strane i tako dođu do kompromisa. “Protestima i štrajkovima se niko ne raduje, a ponajmanje sidikat. Javnost mora da zna da svaki novi protest i štrajk, za nas u sindikatu, znači novi izazov i odgovornost, koju nameću veoma restriktivni zakoni o javnom okupljanju i štrajku. Ipak, kada kroz socijalni dijalog ne možete da ostvarite ekonomsko-socijalne interese, jer poslodavac namjerno izbjegava da uvaži argumente, tada ste primorani da upotrijebite protest ili štrajk, kao krajnji oblik sindikalne borbe”, kazao je Keković. On je naveo da ti oblici sindikalne borbe daju određene rezultate, ali i da bi oni bili mnogo veći kada bi se sindikalno članstvo i građani aktivnije odazivali na pozive da se priključe protestu ili štrajku u odbrani svojih ekonomsko-socijalnih prava, jer bi to dalo veću pregovaračku moć sindikatima. Keković je podsjetio da je Opšti kolektivni ugovor (OKU) akt koji, na nacionalnom nivou, utvrđuje minimum prava zaposlenih po osnovu rada, kao i da bi njegovo nepostojanje predstavljalo najveći nedostatak. “Takvu smo situaciju imali nedavno, kada je OKU bio van pravne snage više od godinu i kada su poslodavci počeli da zaposlenima uskraćuju razna prava, poput onog na minuli rad, na povećani broj dana godišnjeg odmora, plaćeno odsustvo u slučaju sklapanja braka, rođenja ili njege djeteta, selidbe, polaganja stručnog ispita ili smrti srodnika”, rekao je Keković. On je dodao da je u aprilu zaključen novi OKU, koji je predvidio veći obim prava za zaposlene u odnosu na prethodni. Keković je najavio da će ključna aktivnost USSCG u ovoj godini biti implementacija rezolucija usvojenih na Kongresu te sindikalne organizacije održanom krajem 2012. godine, koje se tiču zaštite materinstva i nužnosti promjene propisa o penzijskom sistemu.

USSCG je, u vezi sa tim rezolucijama, Skupštini uputila inicijative za izmjenu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) i obavila razgovore sa svim poslaničkim klubovima, izuzev poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS). “Očekujemo da početkon ove godine, naše inicijative ugledaju svjetlo dana i dobiju podršku većine poslanika”, rekao je Keković. USSCG će u ovoj godini nastaviti kampanje za 40-o satnu radnu sedmicu, pravo na godišnji odmor i slobodan dan za vikend i praznike, usvajanje novog Zakona o štrajku, analizu rada agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, kao i jačanje pomoći i podrške sindikatima i sindikalnim organizacijama koje djeluju pri USSCG. “Radićemo i na aktivnoj implementaciji mjera predviđenih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, obezbijeđenju većeg učešća USSCG u procesu integracija u EU, informisanju i edukaciji članstva, obilježavanju 1. maja, Dana dostojanstvenog rada, Dana USSCG”, naveo je Keković. USSCG će raditi i na jačanju kadrovskih kapaciteta i rješavanju prostornih uslova za djelovanje te sindikalne asocijacije.

Preporučujemo za Vas