Mitrović: Zabrinjavajući položaj crnogorskih preduzeća

UPCG od institucija sistema traži još snažnije djelovanje kako bi se u što kraćem roku stvorili uslovi koji će poslodavcima omogućiti da rade, razvijaju poslovanje i pokreću nove biznise
79 pregleda 11 komentar(a)
Predrag Mitrović, Foto: Arhiva Vijesti
Predrag Mitrović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 03.01.2015. 16:06h

Položaj crnogorskih preduzeća, koja se svakodnevno suočavaju sa smanjenim obimom poslovanja, nesolventnošću, nelikvidnošću i upitnom održivošću, zabrinjavajući je, zbog čega je neophodno snažnije djelovanje institucija sistema, ocijenio je predsjednik Unije poslodavaca (UPCG), Predrag Mitrović.

On je kazao da UPCG od institucija sistema traži još snažnije djelovanje kako bi se u što kraćem roku stvorili uslovi koji će poslodavcima omogućiti da rade, razvijaju poslovanje i pokreću nove biznise.

"Tek tada možemo govoriti o uslovima za otvaranje novih radnih mjesta i rast zaposlenosti, odnosno za ekonomski i socijalni prosperitet crnogorskog društva", rekao je Mitrović agenciji Mina-business.

On je dodao da je UPCG svjesna da je Vlada u prošloj godini uložila napore i preuzela određene mjere u cilju relaksacije privrednog ambijenta, ali da ocjene privrednika i pokazatelji njihovog poslovanja govore da postoji značajan prostor za njegovo dodatno unaprijeđenje.

Mitrović je saopštio da je prošlu godinu karakterisao smanjen obim poslovnih aktivnosti preduzeća i pad prihoda, veći trgovinski deficit u odnosu na 2013, neriješeni dužničko-povjerilački odnosi i nemogućnost naplate potraživanja, kao i nedostatak finansijskih sredstava za tekuće obaveze i nedostajuća podrška bankarskog sektora po pitanju kreditiranja preduzeća.

Nepoželjne poslovne barijere

Za prethodnu godinu karakteristična je, prema njegovim riječima, bila i nepredvidivost ambijenta za poslovanje preduzeća, nemogućnost ili otežani nastavak započetih investicija i veliki broj blokiranih firmi.

Mitrović je naveo da su za poslodavce i preduzetnike u Crnoj Gori sve poslovne barijere nepoželjne, zbog čega je teško prepoznati one kojima treba dodijeliti atribut najtežih.

"Ipak, nesporno je da bi taj atribut najprije trebalo prepoznati u poslovnim smetnjama na lokalnom nivou. Ne treba zaboraviti da su na tom nivou i dalje prisutne tvrdokorne birokratske procedure i ponašanja, iz kojih se, nesumnjivo, izdašno napajaju budžeti jedinica lokalne samouprave", kazao je Mitrović.

On je najavio da će, zahvaljujući dogovoru sa sastanaka održanih tokom prošle godine sa predstavnicima lokalnih samouprava, UPCG početkom ove godine objaviti taksativan pregled glavnih parametara koji definišu uslove poslovanja u svakoj crnogorskoj opštini.

"U ovom trenutku, veliki broj poreza, taksi, naknada, najrazličitijih oblika fiskalnih i parafiskalnih nameta na lokalnom nivou čini poslovanje veoma komplikovanim, skupim i neodrživim"

"To će sigurno biti dobra polazna tačka u kreiranju rješenja namijenjenih eliminisanju prepoznatih biznis barijera", rekao je Mitrović.

On je dodao da unaprijed propisane i uporednom praksom potvrđene obaveze poslodavaca kroz razne vidove taksi, naknada i drugih kontribucija mogu stvoriti dobar poslovni ambijent, ne samo za domaće, već i za strane poslodavce, čime se na privrednom prostoru Crne Gore uspostavlja poželjna konkurentnost u pružanju robe i usluga.

Mitrović je naveo da suprotna ponašanja pripadaju korpusu poslovnih barijera u Crnoj Gori, koje su brojne.

"U ovom trenutku, veliki broj poreza, taksi, naknada, najrazličitijih oblika fiskalnih i parafiskalnih nameta na lokalnom nivou čini poslovanje veoma komplikovanim, skupim i neodrživim", saopštio je Mitrović.

Za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti veliki problem predstavlja sporost, neažurnost, selektivnost, neprofesionalnost, neusklađenost rada pojedinih institucija i njihova slaba povezanost

On je podsjetio da je UPCG u strateškom dokumentu pod nazivom „5 ubica biznisa“ evidentirala ključne poslovne barijere, među kojima su neodgovarajući regulatorni sistem, otežan pristup finansijskim sredstvima, velika zastupljenost sive ekonomije, postojanje korupcije u svim oblastima i nivoima i nesklad između obrazovnih programa i potreba tržišta rada, i dala preporuke za njihovo eliminisanje.

"Kao posebnu barijeru, koja dodatno usložnjava i opterećuje poslovanje privrednika, treba navesti birokratiju, odnosno njene pojavne oblike - neefikasnu administraciju i nedostatak adekvatnog kadra u organima državne uprave i institucijama", rekao je Mitrović.

On smatra da za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti veliki problem predstavlja sporost, neažurnost, selektivnost, neprofesionalnost, neusklađenost rada pojedinih institucija i njihova slaba povezanost.

"U najkraćem, upravo je birokratija ta koja smanjuje i u značajnoj mjeri demotiviše toliko potrebnu preduzetničku i poslovnu dinamiku", kazao je Mitrović.

UPCG, kako je naveo, od institucija sistema očekuje da u narednom periodu, kroz veću efikasnost administracije, eliminisanje biznis barijera i unaprjeđenje poslovnog ambijenta, pruže snažniju podršku procesima pokretanja, razvoja i održivosti biznisa.

Mitrović je podsjetio da su negativne posljedice globalne ekonomske krize u značajnoj mjeri oslabile crnogorsku ekonomiju, ali i ukazale na potrebu što snažnijeg preduzimanja sistemskih mjera, koje mogu spriječiti dalje produbljivanje problema i doprinijeti postepenoj revitalizaciji privrede.

Postojeći regulatorni okvir u Crnoj Gori ne podstiče poslovanje kompanija, naročito zbog barijera i prevelikih opterećenja u oblasti javnih prihoda, kao što su porezi, takse, carine i troškovi administrativnih postupaka organa državne. Tu je i nefleksibilnost radnih odnosa, posebno opterećenje zarada zaposlenih

"Zato je posebno važno da se u proces kreiranja javnih politika koje su od uticaja na biznis ambijent, kao i u radne timove formirane za potrebe kreiranja zakonodavnog okvira, pravovremeno i aktivno uključe predstavnici realnog sektora", rekao je Mitrović.

On je dodao da postojeći regulatorni okvir u Crnoj Gori ne podstiče poslovanje kompanija, naročito zbog barijera i prevelikih opterećenja u oblasti javnih prihoda, kao što su porezi, takse, carine i troškovi administrativnih postupaka organa državne. Tu je i nefleksibilnost radnih odnosa, posebno opterećenje zarada zaposlenih.

U UPCG smatraju da razvoj biznisa koče poreski, carinski i propisi o radu, kao i doprinosi za penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje. Tu su i propisi o raznim administrativnim taksama i naknadama, javnim nabavkama, građevinarstvu i prostornom planiranju.

"Posebnu pažnju u narednom periodu treba posvetiti stvaranju uslova za stabilnost, pravnu sigurnost i predvidljivost poslovanja preduzeća, što podrazumijeva eliminaciju sadašnje prakse, koju karakterišu česte promjene regulatornog okvira. Isti princip treba primjeniti i u vezi eliminacije problema selektivne primjene zakona prema preduzećima, što se ogleda i kroz neprimjenjivanje propisa na one koji nelegalno rade", saopštio je Mitrović.

On je dodao da je to jedan od posebnih zahtjeva UPCG, koji bi mogao dovesti do daljeg razvoja evidentnih anomalija koje postoje po tom osnovu, čime se problem sive ekonomije dodatno produblje.

"Zato smatramo da se prilikom procjene efekata modela oporezivanja privrede koji se predlažu, prethodno mora uzeti u obzir ukupan poslovni ambijent i zabrinjavajući stepen poslovanja u neformalnoj zoni", rekao je Mitrović.

UPCG, kako je naveo, predlaže donošenje mjera i zakonskih rješenja na koje je u prethodnom periodu više puta upućivala, koje imaju za cilj podsticanje razvoja privrednih aktivnosti, nove investicije i konkurentnost, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Preduslov tome je, prema riječima Mitrovića, otvoren socijalni dijalog i postizanje punog konsenzusa između sva tri socijalna partnera za sva pitanja koja regulišu status i direktno se tiču položaja poslodavaca i zaposlenih.

Autoput pokretač razvoja

Predstavnik UPCG očekuje da će jedan od važnih i veoma značajnih pokretača razvoja u Crnoj Gori u ovoj godini biti projekat gradnje autoputa Bar-Boljare.

"Na njega treba gledati kao na svojevrsan zamajac privrednom razvoju kada je pitanju infrastruktura, naročito jer ima kapacitet da podstakne agregatnu tražnju i rad i razvoj preduzeća, posebno naročito malih i srednjih", kazao je Mitrović.

Predstavnik UPCG očekuje da će jedan od važnih i veoma značajnih pokretača razvoja u Crnoj Gori u ovoj godini biti projekat gradnje autoputa Bar-Boljare

On smatra da taj, ali i svi naredni projekti pružaju priliku da se domaća privreda, pamet i radna snaga udruže, organizuju i podrže strane partnere i na taj način doprinesu daljem razvoju biznisa, održivosti poslovanja, konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta.

"To je ciklični proces koji će, ako ga privrednici iskoriste pravovremeno i na pravi način, pokrenuti čitav novi mehanizam koji može biti u funkciji daljeg razvoja i napretka ukupne crnogorske ekonomije. A to i jeste suština", ocijenio je Mitrović.

On je najavio da će UPCG svoje djelovanje u ovoj godini podrediti ispunjenju poslovne vizije koja podrazumijeva poslovni ambijent u kojem će svi građani Crne Gore imati mogućnost za stalno i stabilno zaposlenje.

UPCG će, prema riječima Mitrovića, nastaviti sa snažnim zalaganjem za unaprijeđenje poslovnog ambijenta, smanjenje biznis barijera, poboljšanje uslova poslovanja, povećanje efikasnosti državnih službi i administracije, kao i rješavanje brojnih ekonomskih i socijalnih izazova uzrokovanih ekonomskom krizom.

"Nesumljivo je da će unaprijeđenje poslovnog ambijenta rezultirati smanjenjem troškova poslovanja i vremena neophodnog za razne administrativne poslove, što se direktno može odraziti i na pojačani interes domaćih i stranih ulagača za poslovanje u Crnoj Gori", poručio je Mitrović.

On smatra da bi bilo dobro da nadležne institucije to prepoznaju i tom pitanju poklone zasluženu pažnju u ovoj godini.

"UPCG će i u narednom periodu svoje djelovanje snažno usmjeravati u tom pravcu. Potvrda tome su i dva nova strateška dokumenta, sa čijim će sadržajem crnogorska javnost biti upoznata u januaru", rekao je Mitrović.

On je dodao da dokumenti pod nazivom Neformalna ekonomija u Crnoj Gori i Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori nude sadržaj koji predstavlja značajnu podršku kreatorima politika u budućim procesima stvaranja okvira za konzistentan ekonomski rast i konkurentnost.

UPCG će, kako je najavio Mitrović, u narednom periodu nastaviti podršku jačanju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga.

"Država koju karakteriše poštovanje zakonske legislative, u kojoj se eventualni nesporazumi rješavaju pregovorima, mirnim putem i uz primjenu socijalnog dijaloga, može očekivati privredni razvoj i napredak ukupnog društva, kao i raspoloženost stranih investitora za nova ulaganja neophodna daljem razvoju Crne Gore", saopštio je Mitrović.

On smatra da postizanje kompromisa, primjena socijalnog dijaloga i ispunjenje prava radnika i poslodavca treba da bude jedan od glavnih prioriteta i interesa socijalnih partnera.

"Pošto se u Socijalnom savjetu razmatraju interesi svih aspekata društva, njegovo mišljenje je posebno značajno i njegove preporuke treba maksimalno uvažiti, što je tema kojoj će UPCG posebno biti posvećena", rekao je Mitrović.

On je kazao da će aktivnosti UPCG, na međunarodnom nivou, biti primarno usmjerene na proces pristupanja Crne Gore EU, usaglašavanju domaćih standarda i poboljšanju poslovnog ambijenta i spremnosti poslodavaca da uspješno odgovore tom procesu.

"Bavićemo se podsticanjem privredne saradnje sa inostranstvom, osvajanjem novih tržišta, promocijom crnogorske privrede i uspostavljanjem poslovnih veza domaćih i stranih kompanija", zaključio je Mitrović.