JELIĆ O PLANOVIMA ZA 2015.

Prioritet ZZZCG veće zapošljavanje mladih i osoba sa invaliditetom

Jeli je rekla da je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u narednoj godini planirana dva miliona eura i to po 500 hiljada za mjere profesionalne rehabilitacije i subvencije za zarade, a milion eura za grant šeme
4 komentar(a)
Vukica Jelić, Foto: Luka Zeković
Vukica Jelić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 24.12.2014. 14:29h

Veće uključivanje mladih i osoba sa invaliditetom na tržište rada, kao i značajnije korišćenje pretpristupnih fondova biće prioriteti Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) u narednoj godini, najavila je direktorka te institucije Vukica Jelić.

Ona je kazala da je ZZZ za povećanje zaposlenosti mladih opredijelio milion eura, dok će sa devet miliona biti finansiran program Stručnog osposobljavanja.

"Što se tiče mladih za narednu godinu se planira novi koncept u radu i pružanju usluga mladima. Biće otvoreni centri za mlade, u kojima će im biti obezbijeđene usluge informisanja, treninzi i obuke", rekla je Jelić na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u narednoj godini planirana dva miliona eura i to po 500 hiljada za mjere profesionalne rehabilitacije i subvencije za zarade, a milion eura za grant šeme.

Jelić je objasnila da korišćenje pretpristupnih fondova (IPA) obuhvata rad na projektima prekogranične saradnje sa susjednim zemljama i realizaciju Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

"Ukupna vrijednost tog programa je oko 6,5 miliona eura, od čega pomoć EU čini ukupno 5,8 miliona", navela je Jelić.

Ona je kazala da je ZZZ u Operativnom programu prisutan kao korisnik mjera podrške sprovođenju najproduktivnijih mjera tržišta rada za kvalitet i zapošljavanje radne snage, kao i većem zapošljavanju osoba sa invaliditetom i pripadnika RAE populacije.

Jelić je saopštila da je na evidenciji ZZZ na kraju ove godine registrovano 34,7 hiljada nezaposlenih, odnosno nešto ispod 15 odsto, što je na nivou iz istog perioda prošle godine.

„Problem nezaposlenosti postoji i na njemu moramo raditi. Ona zavisi od kretanja u sektoru obrazovanja i privredi, a mi se trudimo da kroz aktivne mjere smanjimo disparitet“, rekla je Jelić.

Ona je dodala da su, uprkos krizi, poslodavci oglasili 42,85 hiljada slobodnih radnih mjesta, 15 odsto više nego prošle godine, kao i da se 92 odsto njih odnosilo na sezonske, privremene, povremene i poslove na određeno radno vrijeme.

Jelić je navela da je ove godine izdato 23 hiljade radnih dozvola za strance, uglavnom za sezonske poslove.

"Kada govorimo o kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih, osobe sa prvim i drugim stepenom stručne spreme učestvuju sa 18 odsto, dok je nezaposlenih sa diplomom srednje škole 50 odsto. Nezaposlenih sa višom školom je dva odsto, a sa visokim obrazovanjem 30 odsto", kazala je Jelić.

Ona je podsjetila da je i ova godina protekla sa ograničenjima zapošljavanja u državnoj upravi i da je obilježila izrazita borba protiv sive ekonomije.

"Smanjenje rada na crno je imperativ, s obzirom na to koliko nezakonitosti u zapošljavanju negativno utiču razvoj preduzetništva, povjerenje prema biznisu i ukupnu stabilnost tržišta rada", saopštila je Jelić.

Novina u ovoj godini je, prema njenim riječima, bilo uvođenje socijalnog kartona, tako da će službe ZZZ i Centara za socijalni rad zajedno raditi na aktivaciji korisnika socijalnih davanja. Novim Zakonom o strancima, koji je skupština nedavno usvojila, predviđeno je izdavanje radnih dozvola na jednom mjestu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Jelić je kazala da je ove godine potrošeno 12 miliona eura na isplatu novčanih nadoknada, a oko pet miliona za realizaciju različitih programa ZZZ.

ZZZ je, u cilju smajenja razlike između ponude i tražnje na tržištu rada, sprovodio programe obrazovanja i osposobljavanja, za čiju realizaciju je opredijeljeno 862,85 hiljada eura i kojim je bilo obuhvaćeno 2,34 hiljade osoba.

Programima javnih radova, koji prioritetno uključuju dugoročno nezaposlene, osobe sa invaliditetom, pripadnike RAE populacije, korisnike novčanih naknada i socijalni davanja, bilo je obuhvaćeno 879 osoba. Za njihovu realizaciju je potrošeno 974,89 hiljada eura.

Jelić je saopštila da je programima profesionalne rehabilitacije, odnosno zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ove godine je bila obuhvaćena 81 osoba, dok je za njihovu realizaciju potrošeno 45 hiljada eura.

„Trenutno 69 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 86 zaposlenih osoba sa invaliditetom, od kojih je 60 angažovano na neodređeno vrijeme. Ove godine su zaposlene 23 osobe sa invaliditetom u programima javnih radova, koji se realizuju u Pljevljima, Bijelom Polju i Mojkovcu, na period od dva do šest mjeseci, radi izrade suvenira i naklita“, kazala je Jelić.

Ona je navela i da je programima kreditne podrške razvoju preduzetništva otvoreno 40 radnih mjesta, dok je potrošeno 200 hiljada eura.

U okviru programa sezonskog zapošljavanja tokom turističke sezone je zaposleno 8,94 hiljada osoba sa evidencije ZZZ, dok je za stimulisanje sezonskog zapošljavanja potrošeno 299,08 hiljada EUR. Subvencionirano je 365 poslodavaca za zarade 1,72 hiljade mladih do 25 godina koji su zaposleni.

Programom stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem obuhvaćeno je 3,74 hiljade pripadnika te populacije. Za realizaciju tog projekta opredijeljeno je devet miliona eura.

Jelić je dodala i da je programom profesionalne orjentacije bilo obuhvaćeno 13,14 korisnika, od kojih 4,57 hiljada nezaposlenih.

Preporučujemo za Vas