ČESTE ŽALBE POTROŠAČA

Inspekcije će pojačati provjere sniženja u prodavnicama

"Ako je sniženje od 20 do 70 odsto, trgovac je obavezan da na početku perioda sniženja za najmanje petinu proizvoda koji su sniženi odredi sniženje od 70 odsto"
3 komentar(a)
sniženje, rasprodaja, Foto: Shutterstock.com
sniženje, rasprodaja, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 20.12.2014. 12:41h

Potrošači se često žale na nepravilno istaknuta sniženja u prodajnim objektima, čemu će se nadležni organi dodatno posvetiti tokom novogodišnjih i božićnih rasprodaja, najavljeno je iz Ministarstva ekonomije.

Generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije, Jovo Rabrenović, rekao je agenciji Mina-business da je neprihvatljivo i suprotno Zakonu o zaštiti potrošača staviti robu u promet, a nemati jasno istaknutu cijenu koja ne djeluje zbunjujuće na potrošača.

On je kazao je da su česte žalbe potrošača da su u prodajnim objektima istaknuta sniženja koja se ne primjenjuju na zakonski određen način, već se potrošačima samo jedan dio proizvoda pruža po cijenama koje su snižene.

"Kada se radi o prodaji proizvoda po sniženoj cijeni, trgovac je dužan da čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo za potrošača istakne cijenu koja je važila prije i smanjenu cijenu. Ako se cijena promijeni više puta, umanjena cijena se iskazuje u odnosu na najnižu koja je važila u posljednjih 30 dana", objasnio je Rabrenović.

Prema njegovim riječima, ako je procenat smanjenja cijene istaknut u rasponu, trgovac je dužan da najveći procenat umanjenja na početku rasprodaje utvrdi za najmanje jednu petinu vrijednosti svih proizvoda na sniženju.

"Ako je sniženje od 20 do 70 odsto, trgovac je obavezan da na početku perioda sniženja za najmanje petinu proizvoda koji su sniženi odredi sniženje od 70 odsto", naveo je Rabrenović.

Takva praksa trgovaca će, kako je dodao, u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, biti na osnovu zakonskih normi, najoštrije sankcionisana, a takva će reakcija biti i za sve ostale nepravilnosti sa ciljem da se one eliminišu.

On je podsjetio da je Zakon o zaštiti potrošača u Crnoj Gori počeo da se primjenjuje u julu, kao i da je donio veliki broj novina i poboljšanih mehanizama zaštite prava potrošača.

Rabrenović

"To je doprinijelo da se i potrošači u procesu kupovine, kao i u postkupovnom periodu osjećaju značajno sigurnije i da je nivo njihove satisfakcije viši nego što je to bio slučaj u periodu prije početka njegove primjene", smatra Rabrenović.

Najbolji argument za takvo stanovište su, kako je kazao, rezultati analiza primjene zakona u prvom obrađenom kvartalnom periodu, od početka njegove primjene, na osnovu kojih mogu biti zadovoljni.

"Naravno, radi se o relativnom, a ne apsolutnom zadovoljstvu, jer je pred nama ogroman posao u pojačanju nivoa primjene zakonskih normi koje su usvojene, a koje predstavljaju i tekovine modernog svijeta. Svakako da su u nekim segmentima smanjene neregularnosti i to nas čini ponosnim, jer je najbolji dokaz da trud i rad svih nas u oblasti zaštite potrošača daje očekivane rezultate", rekao je Rabrenović.

Posebno, kako je dodao, raduje činjenica da su potrošači svjesniji prava koja im zakon garantuje, kao i da su spremniji da preduzmu mjere koje su im na raspolaganju kako bi ta prava ostvarili.

"U Ministarstvu ekonomije, koje je nadležno za primjenu Zakona o zaštiti potrošača, sa izuzetnim nivoom senzibiliteta pratimo sve potrošačke zahtjeve, sugestije, pa i žalbe koje se odnose na rad trgovaca i njihove pokušaje da izbjegnu primjenu zakona", saopštio je Rabrenović.

Sve će to, kako smatra, doprinijeti da se u nekim narednim izmjenama zakona on dodatno unaprijedi i zaštita potrošača podigne na najviši mogući nivo. Pohvale koje dolaze iz EU govore da su, kako je kazao, puno postigli što se tiče zakonske osnove.

"Zanimljivo je da se potrošači aktivnije uključuju u odbranu svojih prava", dodao je Rabrenović.

U tromjesečnom periodu od primjene novog Zakona o zaštiti potrošača utvrđene nepravilnosti odnose se na neisticanje cijena, obavještenje o robi, neizdavanje računa ili izdavanje onih koji nijesu propisane sadržine, saobraznost i garantni list, dostupnost rezervnih djelova i servisa i dokumentaciju koja prati proizvod.

Nepravilnosti se odnose i na ponudu popravke ili održavanje proizvoda, posebne uslove prodaje i prodajne pogodnosti, prigovor po osnovu reklamacije proizvoda, neisticanje obavještenja o mjestu i načinu podnošenja prigovora, prigovor po osnovu prava na garanciju, evidenciju prigovora potrošača, javne usluge, obmanjujuću poslovnu praksu, oglašavanje proizvoda i nezakonitu prodaju kesa koje se koriste za promotivne svrhe.

Preporučujemo za Vas