KOMISIJA PONIŠTILA NABAVKU

Nezakonit tender Direkcije, ispao sin Mila Đukanovića

Posao procijenjen na 2,9 miliona tiče se gradnje vrtića sa opremanjem u Baru
520 pregleda 39 komentar(a)
Blažo Đukanović (Novina)
Blažo Đukanović (Novina)
Ažurirano: 20.12.2014. 07:37h

Državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, prilikom kontrole, poništila je u cjelosti tender Direkcije za javne radove Crne Gore, vrijedan 2.900.000 eura. Radi se o nabavci za radove na izgradnji dječjeg vrtića sa opremanjem u Opštini Bar.

Zbog nezakonitosti koje su naknadno utvrđene na tenderu Direkcije, na čijem čelu je Žarko Živković, posao je izgubio prvorangirani konzorcijum firmi “Toškovići”, “BB Solar”, ”Koving” i “Geo-sistem” Podgorica koji je za taj posao ponudio 2,48 miliona eura, sa uračunatim PDV-om.

Prema podacima iz Centralnog registra kompanija, jedan od osnivača firme “BB Solar”, koja se bavi postavljanjem električnih instalacija, je Blažo Đukanović, sin crnogorskog premijera Mila Đukanovića.

Tender je raspisan polovinom juna ove godine.

Prilikom kontrole, državna komisija je našla da je naručilac Direkcija javnih radova u toku postupka nabavke dala nekoliko razjašnjenja tenderske dokumentacije kojim je izmijenila i dopunila tendersku dokumentaciju na način koji nije u skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama (ZJN).

Državna komisija, utvrdila je da je donijeto jedno razjašnjenje tenderske dokumentacije kojim su predviđeni povoljniji uslovi sačinjavanja ponude za ponuđače koji nude tipove, standarde, robne znake i proizvođače opreme koje predviđa naručilac u predmjeru i predračunu radova u odnosu na ponuđače koji nude ekvivalentnu opremu i materijal.

Zbog toga je komisija ocijenila da je ovim naručilac sporne nabavke učinio bitnu povredu ZJN, u dijelu gdje je propisano da je bitna povreda zakona u postupku javne nabavke ”neusaglašenost tenderske i druge dokumentacije za javno nadmetanje koja je dovela ili koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača ili ograničenja tržišne konkurencije”.

Direkcija prihvatila neispravno

Komisija je, ispitujući ponudu prvorangiranog konzorcijuma, utvrdila da je za jednu stavku tendera data alternativna ponuda za isporuku i izgradnju srednjonaponskog bloka.

Ponuđači su dali ponudom srednjonaponski blok alternativno dva različita ponuđača.

U skladu sa upustvima iz tenderske dokumentacije, međutim, nije dozvoljena mogućnost podnošenja alternativnih ponuda, te je utvrđeno da je naručilac sporne nabavke – Direkcija javnih radova pogrešno primijenila materijalno pravo. Ukazuju da je to učinila kada je odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača ponudu konzorcijuma u naznačenim djelovima ocijenio ispravnom.