NOVI PREDLOG ZAKONA

Zarade u javnom sektoru: Koeficijenti uz dozvolu sindikata

Ranije bilo predloženo da koeficijente za zarade utvrđuje sama Vlada
98 pregleda 0 komentar(a)
novac, dokumenta, ekonomija, Foto: Shutterstock
novac, dokumenta, ekonomija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 12.12.2014. 16:30h

Novim predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojeg su pripremili Ministarstvo finansija i kabinet potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića, prihvaćene su najznačajnije primjedbe sindikata na raniju verziju koja je zbog toga bila povučena iz procedure.

Novine su da će se koeficijenti za određivanje osnovne zarade utvrditi nakon konsultacija sa sindikatima, a ranije je bilo predloženo da će ih utvrditi sama Vlada na predlog Ministarstva finansija. Granica za povećanje zarade na specifičnim radnim mjestima povećana je sa 20 na 25 odsto, kao i granica za najviši iznos dodataka na zaradu sa 40 na 45 odsto.

Prihvaćeno je da dodatak za rad noću, tokom praznika i za prekovremeni rad iznosi kao što je to predviđeno Opštim kolektivnim ugovorom (OKU) čime su povećani iznosi iz ranijeg nacrta. Ranijom verzijom bilo je predloženo da se dnevnica za rad tokom praznika poveća za 40 odsto, a za rad noću i prekovremeno za 30 odsto. OKU-om je definisano da se dnevnica za rad tokom praznika povećava za 150 odsto, a za noćni i prekovremeni rad za 40 odsto.

Ostala je norma da se zarade u javnom sektoru mogu povećati kada je budžet uravnotežen ili u suficitu, dok se mogu smanjiti ako deficit budžeta bude veći od dva odsto BDP-a.

Uvrštena je norma da su preduzeća, agencije i ustanove, čiji su vlasnici i osnivači država i lokalne samouprave, koji ostvare poslovni gubitak u prethodnoj godini dužni da smanje ukupan fond zarada na iznos minimalne zarade u Crnoj Gori do podstizanja pozitivnih rezultata kojeg će potvrditi nezavisni revizor.

Zaposleni u pravosuđu, čiji je rad od posebnog interesa za državu, imaće pravo na specijalni dodatak. Zadržana je varijanta da će koeficijenti za plate gradonačelnika zavisiti od broja stanovnika njegove opštine.

Predlog bi važio od 2016. godine

Iz Ministarstva finansija „Vijestima“ je zvanično saopšteno da će predlog biti na dnevnom redu Vlade do kraja godine a da je planirano da se on primjenjuje od 1. januara 2016. godine jer je potrebno donijeti podzakonske akte i granske kolektivne ugovore.

„Uz to, neophodno je uskladiti godišnji zakon o budžetu sa promjenama koje će nastati“, kazali su u resoru kojim rukovodi ministar Radoje Žugić.

Usvajanje akta, kako je saopšteno, omogućiće ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koja zahtijevaju isti nivo i podnivo kvalifikacija, principa transparentnosti zarada i njihove fiskalne održivosti.