NOVAC ISPLAĆUJU HIPOTEKARNA, SOSIJETE ŽENERAL I NLB

Od ponedjeljka isplata depozita klijentima Kneževićeve banke

Sva neophodna dokumentacija koja se mora priložiti definisana je Odlukom o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita, može se preuzeti na sajtu fonda
3565 pregleda 3 komentar(a)
Atlas banka, Foto: Savo Prelević
Atlas banka, Foto: Savo Prelević

Fond za zaštitu depozita (FZD) počeće u ponedeljak da isplaćuje garantovane depozite klijentima IBM banke u stečaju nakon 10 časova. To je najavljeno iz FZD -a koji će novac klijentima banke u vlasništvu Duška Kneževića isplaćivati preko Hipotekarne, Sosijete Ženeral i NLB banke.

"Fond je izvršio obračun garantovanih depozita i u obavezi je da isplati 22.579.114,10 eura za 2.729 deponenata (od čega se 2.344 fizičkih lica i 385 pravnih lica). Isplata garantovanih depozita će se obaviti preko izabranih banaka, a početak isplate je ponedjeljak (28.01.2019) posije 10 časova", saopšteno je iz FZD -a.

Objašnjeno je da će se u Podgorci novac isplaćivati u tri poslovnice Sosijete Ženeral banke, dvije poslovnice Hipotekarne banke i pet poslovnica NLB banke.

"Deponenti imaju pravo na isplatu garantovaih depozita preko tih banaka u periodu od 36 mjeseci ( tri godine), a nakon isteka tog roka deponenti se direktno obraćaju FZD -u, sve do isteka roka zastarjelosti potraživanja(10 godina).Građani mogu preuzeti garantovani depozit u gotovom novcu, prenijeti novčana sredstva na račun u izabranoj banci-isplatiocu ako imaju već otvoren račun ili prenijeti na račun u drugu banku" objasnili su iz FZD-A.

Deponenti-pravna lica mogu preuzeti garantovani depozit samo prenosom novčanih sredstava u izabranoj banci isplatiocu ili prenijeti novčana sredstva na račun u drugu banku(žiralno) koji glasi na istog deponenta uz priloženu fotokopiju dokumenata o otvorenom računu.

"Sva punomoćja moraju biti ovjerena nakon 04.01.2019. godine, odnosno, opunomoćeno lice ne može raspolagati garantovanim depozitom na osnovu punomoćja za raspolaganje depozitom koje je opunomoćenik imao za vrijeme redovnog poslovanja banke prije otvaranja stečajnog postupka. Punomoćja moraju biti ovjerena od strane notara, odnosno, domaćeg ili stranog nadležnog organa, ovlašćenog lica diplomatskog ili konzularnog predstavništva države davaoca punomoćja ili države Crne Gore", objašnjeno je iz FZD -a.

Sva neophodna dokumentacija koja se mora priložiti definisana je Odlukom o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita, može se preuzeti na sajtu fonda.

Klijenti detaljnije informacije mogu dobiti od FZD -a pozivom na telefonske brojeve 069-376-901 i 020-210 -466, faks 020-210-465, kao i elektronskom poštom na mail fzd@t-com.me