Radnici Prerade izgubili spor, Kolarevićevoj da plate 43.250 eura

Radnici nijesu znali da će im od iznosa za neisplaćene kamate, koji su sada dobili, biti odbijen iznos za ove troškove. Oni otpremnine čekaju od 2009. godine
182 pregleda 0 komentar(a)
Ana Kolarević, Foto: Savo Prelević
Ana Kolarević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 29.10.2014. 16:45h

Bivši radnici Prerade u stečaju izgujbili su sudski spor kojim su tražili isvećih otpremnina, čega moraju za troškove postupka isplatiti poslodavcu 43.250 eura, što pokriva trošak advokatice Prerade Ane Kolarević.

Radnici nijesu znali da će im od iznosa za neisplaćene kamate, koji su sada dobili, biti odbijen iznos za ove troškove. Oni otpremnine čekaju od 2009. godine.

Bivši radnici Prerade nakon pravosnažnosti ove presude, koju je donijela sutkinja Osnovnog suda Lidija Mitrović, su ostali bez očekivanih otpremnina koje je isplaćivala Vlada, a advokatica Kolarević, sestra premijera, koja je zastupala tuženu Preradu, naplatila je 43.250 eura.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Kolarevićevoj je novac još ranije isplaćen neposredno nakon pravosnažnosti presude, dok su svi troškovi odbijeni od tužilaca-radnika tek sada kada su po osnovu drugog sudskog spora ostvarili pravo na isplatu zaostalih kamata.

“Vijestima” se žalilo više bivših radnika Prerade kojima su od novca nakon dosuđenja isplate zaostalih potraživanja u sas vim drugom sudskom sporu pojedinačno odbijani iznosi od 250 do 280 eura. Bivši radnici Prerade Kombinata aluminijuma su, tokom sudske rasprave o neisplaćenom dijelu otpremnina dok su bili na radu u fabrici, istakli da im je programom Socijalnorazvojnim rješavanjem tehnoloških viškova u KAP-u i njegovim zavisnim društvima Vlada ponudila otpremnine u aprilu 2009. godine.

Visina otpremnine po svakom radniku bila je utvrđena tabelarnim prikazom koji je dat radnicima na uvid i sa kojim su se oni složili. U odnosu na utvrđene kriterijume za obračun otpremnina za svakog zaposlenog kao osnov su bile utvrđene godine života za muškarce i žene, koje su morali navršiti tokom 2009. godine da bi stekli pravo za odlazak u penziju.

Shodno socijalnom programu Vlade, tužena Prerada je bila u obavezi da sa svakim radnikom pojedinačno zaključi Sporazum o prestanku radnog odnosa i da odredi tačan iznos otpremnine koji će mu biti isplaćen. Suprotno preuzetoj obavezi tuženi je radnicima isplatio manji iznos od onog koji su očekivali, a iznos otpremnine je određen Sporazumom o prestanku radnog odnosa.