OD 2015. VLADA USKLAĐUJE PRIMANJA PENZIONERA

Odlediće penzije bez povećanja

Usklađivanje penzija sa inflacijom i rastom plata sada bi značilo smanjenje jer su obje stavke od početka godine u padu
66 pregleda 0 komentar(a)
Penzioneri, Foto: Luka Zeković
Penzioneri, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 29.10.2014. 15:17h

Vlada će predložiti Skupštini da penzionerima od januara naredne godine odmrzne penzije pa će se one ponovo obračunavati po formuli usklađivanja sa troškovima života i prosječnom zaradom, potvrđeno je “Vijestima” u vrhu izvršne vlasti.

Odmrzavanje penzija bi sada, prema podacima Monstata za devet mjeseci, značilo smanjenje penzije od 0,775 odsto. Pad potrošačkih cijena iznosi 0,9 odsto, zarade su manje za 0,4 odsto, pa se prema formuli da usklađivanje zavisi 75 odsto od rasta/pada cijena i 25 odsto od rasta/pada zarada dolazi do ove cifre.

Vlada namjerava da odmrzne penzije nakon što su predstavnici opozicije i pojedina udruženja penzionera tražili da se penzije povećaju za 5,1 odsto, koliko je najstarija populacija oštećena tokom dvogodišnjeg zamrzavanja rasta. Vlada, međutim, ne prihvata to povećanje već samo redovno usklađivanje za ovu godinu u kojoj od početka traje deflacija i pad zarada.

Ukoliko se u januaru izračuna da bi penzije zaista trebalo da budu smanjene, Vlada bi mogla da ispadne “dobra za penzionere” pa da im ne smanji primanja. Ukoliko bi se zadržalo ovo smanjenje od 0,775 odsto, ono bi značilo manju prosječnu penziju za 2,12 centi, a budžet bi za cijelu godinu uštedio 2,9 miliona eura.

Najstarijoj populaciji penzije su zamrznute od početka 2013. godine, kada su zbog usklađivannja sa inflacijom trebalo da se povećaju 3,3 odsto. To je budžetu 2013. godine donijelo uštedu oko 12 miliona eura. Penzioneri su u ovoj godini ostali uskraćeni za oko 4,8 miliona, jer je izbjegnuto da se penzije povećaju za 1,25 odsto, ali i 12 miliona kao razliku u osnovici iz prethodne godine. Kada se saberu oba povećanja koja je trebalo da se dese, i kada se povećani iznos iz prve godine računa kao osnovica za povećanje u drugoj, penzioneri su ukupno za dvije godine oštećeni za skoro jedan cijeli iznos penzije ili ukupno oko 28,8 miliona.

Iz Vlade je ranije najavljeno da će preispitati posebna rješenja za prijevremeni odlazak u penziju i ukinuti posebne uslove za penzionisanje kako bi eliminisala manjak novca u Fondu PIO i postigla održivost penzionog sistema. Izmjene zakona o Fondu PIO uvrštene su u ovogodišnji program rada Vlade.

Ovogodišnjim budžetom Vlada je planirala da od doprinosa za penziono osiguranje naplati 234 miliona eura, dok će, prema planu, isplata penzija iznositi 397 miliona, pa će deficit Fonda PIO iznositi 163 miliona. Taj novac biće nadoknađen od drugih državnih prihoda.

Vladina analiza je pokazala da su održivost Fonda PIO narušili posebni uslovi za penzionisanje za pripadnike vojske i policije, rudare, zaposlene na radnim mjestima na kojima se osiguranje računa sa uvećanim trajanjem i prijevremena starosna penzija.

Sada u Crnoj Gori ima ukupno oko 170 hiljada zaposlenih, a 123 hiljade penzionera sa prosječnim primanjem od 274 eura.

Da bi Fond PIO mogao normalno da funkcioniše, trebalo bi da broj zaposlenih bude tri puta veći od broja penzionera.

Ukidanje beneficiranog staža?

Vlada će preispitati mogućnost ukidanja posebnog uslova za penzionisanje prema kojem osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Preispitaće se i rješenje prema kome pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete sa teškim smetnjama u razvoju koje je korisnik lične invalidnine.

Pod lupom će biti i zakonsko rješenje koje omogućava rano penzionisanje za osiguranike koji su navršili 62 godine starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja, a planirano je i da se revidiraju radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.