PREDUZETNIČKO UČENJE

Pavićević: Strategijom do konkurentne ekonomije

Pavićević je naveo da su Strategijom predloženi operativni ciljevi kojima se planira razvoj preduzetničke kompetencije
68 pregleda 0 komentar(a)
biznismen, posao, Foto: Shutterstock
biznismen, posao, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 29.10.2014. 12:12h

Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje za period od naredne do 2019. godine trebalo bi da, kroz razvoj ljudskih resursa, značajno doprinese kreiranju konkurentne i dinamične ekonomije, ocijenio je direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća (DMSP), Aleksandar Pavićević. „Strategija bi trebalo da doprinese kreiranju konkurentne i dinamične ekonomije, sposobne za održivi ekonomski rast sa većim brojem kvalitetnih radnih mjesta i jačom socijalnom kohezijom“, kazao je Pavićević na okruglom stolu o tom strateškom dokumentu. Strategiju su, u skladu sa programom rada Vlade za ovu godinu, uradila ministarstva ekonomije i prosvjete, uz koordinaciju DMSP, dok je tehničku podršku pružila European Training Foundation (ETF), institucija odgovorna za razvoj ljudskih resursa u zemljama u razvoju kroz reforme u obrazovanju, promovisanje preduzetništva kao ključne kompetencije. Pavićević smatra da je neophodna pretpostavka za razvoj i primjenu cjeloživotnog preduzetničkog učenja, na svim nivoima obrazovanja, razumijevanje njegovog šireg konteksta. Uspješno sprovođenje preduzetničkog učenja i načina razmišljanja, prema njegovim riječima, podrazumijeva multisektorski pristup i saradnju relevantnih partnera na nacionalnom i regionalnom nivou. „Obrazovni sistem mora razvijati svijest o preduzetništvu od ranog djetinjstva, razvijati odgovornost, kreativnost i samopouzdanje kod učenika. Razvoj preduzetničkih vještina je jedan od prioriteta politike razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori“, saopštio je Pavićević. On je naveo da su Strategijom predloženi operativni ciljevi kojima se planira razvoj preduzetničke kompetencije na svim nivoima obrazovanja i unaprijeđenje efikasnosti institucija koje sprovode preduzetničko obrazovanje. Ti ciljevi treba da doprinesu i boljem povezivanju obrazovnih institucija sa privredom, šire učešće društvene zajednice u preduzetničkim aktivnostima i stvaranje preduzetničkog ekosistema. U sastavu Strategije je i Akcioni plan sa ciljevima, aktivnostima, nadležnostima i izvorima finansiranja. Pomoćnik ministra prosvjete, Nataša Gazivoda, saopštila je da taj Vladin resor teži da izgradi obrazovni sistem koji stvara pretpostavke za buduće generacije učenika koji će nakon završetka formalnog obrazovanja biti kreativni, imati smisao za inicijativu i biti spremni za odgovorno preuzimanje rizika. „Oni treba da imaju samopouzdanje i razvijen timski duh, što će obezbijediti održiv ekonomski i socijalni razvoj crnogorskog društva“, kazala je Gazivoda. Ona je navela da osnovno obrazovanje ima važnu ulogu u razvoju preduzetničke kompetencije, zbog čega je preduzetničko učenje uključeno u nastavni plan osnovne škole kao međupredmetna oblast. „Preduzetništvo se u osnovnoj školi izučava i kao izborni predmet i programm, a urađen je i program obuke za nastavnike kako bi se osposobili da integrišu učenje za preduzetništvo u redovne nastavne aktivnosti“, rekla je Gazivoda. Ona je dodala da se nastavni predmet preduzetništvo prvi put ove godine uvodi u opšte srednje obrazovanje u Crnoj Gori, kao izborni predmet. Preduzetništvo je u srednjim stručnim školama zastupljeno kao redovno stručno-teorijski ili kao izborni predmet. Gazivoda smatra da Strategija cjeloživotnog preduzetničkog učenja na sistematičan i sveobuhvatan način pruža podršku Ministarstvu prosvjete da nastavi da unaprijeđuje preduzetničko učenje, kroz brojne aktivnosti. Predstavnik ETF-a, Margareta Nikolovska, kazala je da se ključno pitanje na koje Strategija treba da odgovori odnosi na preduzetničke vještine koje bi do 2019. godine trebalo da se razvijaju u Crnoj Gori, kako bi se obezbijedio njen napredak. „Ne znam odgovor na to pitanje, ali cilj Strategije i nije taksativno navođenje tih vještine. Cilj je da se razmišlja u pravcu da Crna Gora do 2020. godine postane konkurenta ekonomija“, poručila je Nikolovska.

Preporučujemo za Vas